Úřední zpráva č. 2 ze dne 23. července 2015

1.     Zprávy sekretariátu

S fotbalovou revolucí je spojeno i několik změn, které se týkají klubů.

 • Soupisky: Oddíly mající B mužstva jsou povinny vyplnit soupisku A družstva v IS (is.fotbal.cz).
 • Změna termínu utkání: I když je v soutěžním řádu napsáno, že žádosti se zadávají přes IS, tak nadále bude platit „starý způsob“ podávání žádostí o změnu termínu (zatím se nám nepodařilo dohledat, kde by se v IS mělo o změnu žádat). Více ve zprávě STK.
 • Novelizované předpisy FAČR: Odkaz na aktuální znění najdete na webových stránkách OFS.
 • Soutěže přípravek: Soutěže přípravek jsou stále v jednání na vyšších místech. Rozdělení do skupin a termínová listina platí. Zda se budou dělat zápisy o utkání, zda se bude hrát na listiny hráčů a jiné, bude upřesněno později.
 • Rozpis zápasů: v systému IS – záložka SOUTĚŽE.
  Utkání svého klubu má administrátor k dispozici po přihlášení se do IS.
  Rozhodčí po přihlášení do IS vidí seznam zápasů, na které je delegován. (Seznam rozhodčích v IS se právě tvoří).
 • Email revoluce@ofsuh.cz: Byl vytvořen email revoluce@ofsuh.cz pro vaše dotazy týkající se fotbalové revoluce.
 • Administrátoři klubu se speciálními právy: Hlavní administrátor klubu má možnost vytvořit „podřízené“ administrátory s právem Zápisu o utkání. Tato funkce je pro osoby, které budou při utkáních vyplňovat zápis.
 • Náhradní Zápis o utkání: V případě, že selže technika a nebude možné pracovat se ZoU online, má domácí klub za povinnost mít přichystán náhradní ZoU (ke stažení na stránkách OFS v záložce Dokumenty). Tento zápis se vyplní ručně. Po utkání rozhodčí doplní všechny požadované skutečnosti, nechá jej podepsat administrátory (vedoucími družstev), sám jej podepíše a předá domácímu oddílu. Domácí oddíl má povinnost údaje z náhradního ZoU přenést do online verze, uvést důvod proč nedošlo k online ZoU standardním způsobem a náhradní ZoU doručit na OFS.
 • Encyklopedie fotbalové revoluce: Encyklopedii najdete na webu OFS

2.     Zprávy STK

2.1. Příprava soutěží ročníku 2015-2016

 • Schváleno doplnění Poháru OFS – utkání zadána do IS. Přístup do zápisů o utkání bude 3 dny před utkáním.
 • Soutěže mužů, dorostu a žáků zadány do IS.
 • Soutěže přípravek čekají na vyjasnění.

2.2. Termínové změny

OP – Hlášenka Dolní Němčí B
 1. Kolo So 8. 8. 16:30 atd..

OS-A

 1. kolo

Topolná – Popovice – Neděle 9. 8. 17:00

 1. kolo

Topolná – Částkov – Neděle 28. 8. 17:00

OS-B

 1. kolo

Záhorovice – Ostr. Lhota –  Ne 25. 10. 14:00

ZT-A

 1. kolo

Stříbrnice – Jankovice – Pá 21. 8. 17:00

 1. kolo

Jankovice – Tučapy – Stř 28. 10. 14:00

2.3. Různé

 • Průběžné a stále nové informace k probíhající „revoluci“ v soutěžích – na stránkách OFS.

3.     Zprávy DK

Upozorňujeme oddíly, že tresty zastavení závodní činnosti, podmínky a zákazy výkonu funkcí, které byly uloženy v uplynulých soutěžních obdobích, zůstávají v platnosti. Nový IS nedokáže tyto tresty evidovat, proto Vám nabídne možnost potrestaného zařadit na zápis o utkání. Je povinností oddílů zajistit plnění trestů. V případě, že dojde k nasazení potrestaného hráče do utkání, bude klub potrestán disciplinárními postihy.

4.     Zprávy KR

Náhradní seminář rozhodčích se uskuteční dne 7. srpna 2015 od 16:00 v sídle OFS Uh. Hradiště. Absolvování semináře je podmínkou pro zařazení na nominační listinu rozhodčích OFS.