Úřední zpráva č. 5 ze dne 13. srpna 2015

1.     Zprávy sekretariátu

Hlášení výsledků – již se neprovádí.
Změna emailové adresy sekretáře FK Uherský Ostroh: Pavel Vlk – pavelvlk@seznam.cz
S fotbalovou revolucí je spojeno i několik změn, které se týkají klubů.

 • Soupisky: Oddíly mající B mužstva jsou povinny vyplnit soupisku A družstva v IS (is.fotbal.cz).
 • Změna termínu utkání: I když je v soutěžním řádu napsáno, že žádosti se zadávají přes IS, tak nadále bude platit „starý způsob“ podávání žádostí o změnu termínu (zatím se nám nepodařilo dohledat, kde by se v IS mělo o změnu žádat). Více ve zprávě STK.
 • Novelizované předpisy FAČR: Odkaz na aktuální znění najdete na webových stránkách OFS.
 • Soutěže přípravek: V soutěžích přípravek se BUDOU vyplňovat ZoU!
 • Rozpis zápasů: v systému IS – záložka SOUTĚŽE.
  Utkání svého klubu má administrátor k dispozici po přihlášení se do IS.
  Rozhodčí po přihlášení do IS vidí seznam zápasů, na které je delegován. (Seznam rozhodčích v IS se právě tvoří).
 • Email revoluce@ofsuh.cz: Byl vytvořen email revoluce@ofsuh.cz pro vaše dotazy týkající se fotbalové revoluce.
 • Administrátoři klubu se speciálními právy: Hlavní administrátor klubu má možnost vytvořit „podřízené“ administrátory s právem Zápisu o utkání. Tato funkce je pro osoby, které budou při utkáních vyplňovat zápis.
 • Náhradní Zápis o utkání: V případě, že selže technika a nebude možné pracovat se ZoU online, má domácí klub za povinnost mít přichystán náhradní ZoU (ke stažení na stránkách OFS v záložce Dokumenty). Tento zápis se vyplní ručně. Po utkání rozhodčí doplní všechny požadované skutečnosti, nechá jej podepsat administrátory (vedoucími družstev), sám jej podepíše a předá domácímu oddílu. Domácí oddíl má povinnost údaje z náhradního ZoU přenést do online verze, uvést důvod proč nedošlo k online ZoU standardním způsobem a náhradní ZoU doručit na OFS.
 • Encyklopedie fotbalové revoluce: Encyklopedii najdete na webu OFS

2.     Zprávy STK

2.1. Schválení výsledků

OPM
Výsledky schváleny
Šumice zajistí dopsání zápisu do IS
OSM-A
Výsledky schváleny
Kostelany zajistí dopsání zápisu do IS
OSM-B
Výsledky schváleny
Přečkovice zajistí dopsání zápisu do IS
ZT-A
Výsledky schváleny
ZT-B
Výsledky schváleny
Drslavice B zajistí dopsání zápisu do IS
Dopsání zápisů zajistí oddíly v součinnosti s adminem OFS!!

2.2. Termínové změny

OP muži

5. k

Bílovice – Uh. Ostroh

SO 5.9 16:30

 

OSM-A

3. k

Mařatice – Kněžpole

NE 25.10 14:00

Dohoda oddílů, Kněžpole 300,-

ZT-B

2. k

Vlčnov B – Hradčovice

So 15.8 13:00

Dohoda oddílů, Vlčnov 400,-

OPD-B

3. k

Havřice – Korytná

ST 28.10 14:00

Dohoda oddílů

7. k

Korytná – Hradčovice

PÁ 18.9 16:00

Dohoda oddílů

2.3. Různé

STK bere na vědomí a souhlasí:

 • odhlášení družstva dorostu TJ PODOLÍ z OPD-A.
  Oddíl uhradí 1500,-, oddíl předloží řádný doklad odhlášení – s razítkem a podpisy 2 funkcionářů klubu!
  Oddíly OPD-A upraví své rozpisy – losovací číslo 7 = neobsazeno.
 • odhlášení družstva mužů TJ KUDLOVICE z OP.
  Oddíl uhradí 4000,-
  Oddíly OP upraví své rozpisy – losovací číslo 1 = neobsazeno.

STK žádá rozhodčí OFS o řádné prostudování instrukcí k vyplňování ZoU ze dne 12. 8. 2015.
STK žádá oddíly o AKTIVNÍ přístup k vyplňování ZoU! V případě nejasností konzultovat s OFS – Zdeněk Martinák 774 244 635.

3.     Zprávy KM

3.1. Termínové změny

OPŽ

3. k

Nivnice – Topolná

ČT 3.9 17:30

 

3. k

O.N.Ves – Havřice

ST 23.9 16:30

 

5.k

Šumice – Boršice

NE 6.9 11:00

 

OSŽ

5. k

Bílovice – Velehrad

SO 5.9 14:00

 

 

Velehrad

Začátky domácích zápasů 2 hod před ÚZM

 

Kněžpole

Domácí utkání na hřišti v Mistřicích

OP přípravky sk.B

3. k

D. Němčí – Nivnice

PO 7.9 17:00 st., 18:00 ml.

 

OSP-A

3. k

Topolná – Slovácko B

Odloženo – náhradní termín bude upřesněn

 

Kněžpole A

NE 2 hod před ÚZM, hřiště Kněžpole

 

Kněžpole B

SO ÚZP, hřiště Mistřice

3.2. Různé

 • Termín přihlášek do poháru žáku je 31. 8. 2015.
 • KM bere na vědomí soupisky Kněžpole a Mařatic
 • KM upozorňuje oddíly, které chtějí svá utkání hrát mimo SO a NE, že je potřeba souhlasu soupeřů! Boršice, Mařatice, Kunovice, ČSK UB, O. N. Ves
 • KM bere na vědomí hlášenku D. Němčí
 • KM upozorňuje oddíly na vyplňování zápisů přípravek v IS. V nejbližších dnech bude na kluby doručen upřesňující email. Žádáme sekretáře o předání kompetentním osobám.

4.     Zprávy DK

Hejda Aleš

Sušice

Vyloučen po 2ŽK

Zákaz činnosti na 1 SÚ

150,- Kč

Zámečník Josef

Strání

Žádosti o prominutí trestu se vyhovuje s podmínkou do 12.11.2015

150,- Kč

DK s KR upozorňuje HR na správné vyplňování zápisu o utkání v IS FAČRu . Nesprávné vyplnění bude od 22. 8. 2015 postihováno dle DŘ.

5.     Zprávy HK

Termín pro uhrazení pokut za JARO – soutěžní ročník 2014-2015 byl 10. 8. 2015. V případě neuhrazení do 20. 8 2015 bude klub předán do DK!

6.     Zprávy KR

Poslední seminář rozhodčích OFS se uskuteční 21. 8. 2015 od 16:00 v sídle OFS. Ti rozhodčí, kteří se nezúčastnili ani  na jednoho semináře, nebudou, až do absolvování testu z PF a instruktáži  k IS FAČR delegováni. Semináře se mohou zúčastnit i rozhodčí, kteří potřebují vysvětlit problematiku IS FAČR. Od 22. 8. 2015 bude KR postupovat na základě dohody s DK OFS.
KR zároveň apeluji na oddíly, aby ze svých řad vybraly případné kandidáty na funkci rozhodčích