Úřední zpráva č. 6 ze dne 20. srpna 2015

1.     Zprávy sekretariátu

Hlášení výsledků – již se neprovádí.
Změna emailové adresy sekretáře FK Uherský Ostroh: Pavel Vlk – pavelvlk@seznam.cz
S fotbalovou revolucí je spojeno i několik změn, které se týkají klubů.

 • Soupisky: Oddíly mající B mužstva jsou povinny vyplnit soupisku A družstva v IS (is.fotbal.cz).
 • Změna termínu utkání: I když je v soutěžním řádu napsáno, že žádosti se zadávají přes IS, tak nadále bude platit „starý způsob“ podávání žádostí o změnu termínu (zatím se nám nepodařilo dohledat, kde by se v IS mělo o změnu žádat). Více ve zprávě STK.
 • Novelizované předpisy FAČR: Odkaz na aktuální znění najdete na webových stránkách OFS.
 • Soutěže přípravek: V soutěžích přípravek se BUDOU vyplňovat ZoU!
 • Rozpis zápasů: v systému IS – záložka SOUTĚŽE.
  Utkání svého klubu má administrátor k dispozici po přihlášení se do IS.
  Rozhodčí po přihlášení do IS vidí seznam zápasů, na které je delegován. (Seznam rozhodčích v IS se právě tvoří).
 • Email revoluce@ofsuh.cz: Byl vytvořen email revoluce@ofsuh.cz pro vaše dotazy týkající se fotbalové revoluce.
 • Administrátoři klubu se speciálními právy: Hlavní administrátor klubu má možnost vytvořit „podřízené“ administrátory s právem Zápisu o utkání. Tato funkce je pro osoby, které budou při utkáních vyplňovat zápis.
 • Náhradní Zápis o utkání: V případě, že selže technika a nebude možné pracovat se ZoU online, má domácí klub za povinnost mít přichystán náhradní ZoU (ke stažení na stránkách OFS v záložce Dokumenty). Tento zápis se vyplní ručně. Po utkání rozhodčí doplní všechny požadované skutečnosti, nechá jej podepsat administrátory (vedoucími družstev), sám jej podepíše a předá domácímu oddílu. Domácí oddíl má povinnost údaje z náhradního ZoU přenést do online verze, uvést důvod proč nedošlo k online ZoU standardním způsobem a náhradní ZoU doručit na OFS.
 • Encyklopedie fotbalové revoluce: Encyklopedii najdete na webu OFS

2.     Zprávy STK

2.1. Schválení výsledků

OPM
Výsledky schváleny
Incident z utkání Zlámanec – Havřice bude dořešen – viz. DK
OSM-A
Výsledky schváleny
Babice – Topolná; HR nepředal zápis do DK
OSM-B
Výsledky schváleny
Pitín zajistí dopsání zápisu do IS
ZT-A
Výsledky schváleny
ZT-B
Výsledky schváleny

Dopsání zápisů zajistí oddíly v součinnosti s adminem OFS!!

2.2. Termínové změny

OP muži

5. k

Sušice – Nezdenice

Nutná dohoda oddílů!!!

OPD-A

3. k

Jalubí – Bílovice

PÁ 4.9 17:30

Dohoda oddílů, Jalubí uhradí 300,- Kč

 

Mistřice

od 5. kola dom. utkání – SO ÚZM

2.3. Různé

 • Dle SŘ §30 musí mít kluby k dispozici aktuální listinu hráčů – nahrazuje registrační průkazy hráčů!!!
  Platí pro všechny soutěže OFS UH!
 • STK žádá oddíly D. Němčí, Hluku, Strání a Vlčnova, aby v součinnosti s KFS a administrátory zajistili řádné a přístupné soupisky svých A mužstev!!!
 • STK bere na vědomí protest TJ Přečkovice a protestu vyhovuje – bez poplatku (technický problém IS).
 • STK zamítá protest TJ – Sokol Mistřice. Neznalost legislativy FAČR ze strany protestujícího klubu, není důvodem k oprávněnému protestu. TJ – Sokol Mistřice uhradí poplatek za protest ve výši 500,- Kč dle přílohy č. 1 Procesního řádu Fotbalové asociace České republiky §2. STK doporučuje nastudování SŘ §61 – Uzavření zápisu o utkání.

3.     Zprávy KM

3.1. Termínové změny

OPŽ

3. k

Nedakonice – Újezdec

Termín bude upřesněn

Dohoda oddílů

OSŽ

3. k

Traplice – Kněžpole

Termín bude upřesněn

Dohoda oddílů

3. k

Bílovice – Jalubí

PÁ 2.10 16:00

Dohoda oddílů

OSŽM sk.A

4.k

Nedachlebice – Buchlovice

PÁ 4.9 16:30

Dohoda oddílů

Přípravky

Termínové změny provedeny. Zkontrolujte si, prosím, v IS. V případě nesrovnalostí neprodleně kontaktujte: Zdeněk Martinák 774 244 635

SK Boršice – pondělní termíny v podzimní části soutěže schváleny soupeři
TJ Mařatice – pondělní termíny v podzimní části soutěže schváleny soupeři
ČSK UB – páteční termín v podzimní části soutěže schválen FC Strání, ostatní čekají na schválení
Kunovice – rozeslány hlášenky, čeká na schválení soupeři

3.2. Různé

 • Termín přihlášek do poháru žáku je 31. 8. 2015.
 • STK + KM povoluje družstvům 1. FC Slovácko A a B dívky a 1. FC Slovácko C kluci start mimo soutěž. Na oddíly v soutěžích OPPS sk.A, OPPM sk.A a OSP-A byl zaslán informační email.
 • KM bere na vědomí hlášenku TJ Pitín – OSP-B. Termíny zapracovány do IS.

4.     Zprávy DK

Čuč Radim

Pitín

Vyloučen po 2ŽK

Zákaz činnosti na 1 SÚ

150,-

Lašák Zdeněk

Sušice

ČK zmaření zjevné brankové příležitosti

Zákaz činnosti na 1 SÚ

150,-

Kočica Martin

Orel UB

Vyloučen po 2ŽK

Zákaz činnosti na 1 SÚ

150,-

Pavlica Aleš

Topolná

Vyloučen po 2ŽK

Zákaz činnosti na 1 SÚ

150,-

Rachůnek Tomáš

Havřice

Předběžně zakázaná činnost

150,-

Na základě společného rozhodnutí STK a DK OFS Uherské Hradiště  dle §97 DŘ, se na příští zasedání STK a DK  dne 27. 8. 2015 v 16:30hod dostaví níže uvedení:

Křen Josef

62050136

HP Zlámanec

Říha Radoslav

62060106

AR2 Zlámanec

Sadil Lukáš

85072180

Kap. Zlámanec

Šnajdar Zdeněk

65050763

VD Zlámanec

Rachůnek Tomáš

89081161

Havřice

Rachůnek Petr

82050772

VD Havřice

Mikulka Lukáš

82120688

HR

DK s KR upozorňuje HR na správné vyplňování zápisu o utkání v IS FAČRu . Nesprávné vyplnění bude od 22. 8. 2015 postihováno dle DŘ.

5.     Zprávy TMK

TMK upozorňuje oddíly, které ještě nesplnily povinnost nahlásit kvalifikované trenéry u družstev mužů a dorostu, že můžou být za nesplnění povinnosti sankciovány.