Úřední zpráva č. 7 ze dne 27. srpna 2015

1.     Zprávy sekretariátu

Hlášení výsledků – již se neprovádí.

Změna předsedy TJ Jiskra Staré Město: Jiří Buráň tel. 602 571 386, predseda@jiskrastaremesto.cz. Sekretář: Pavel Vlček tel. 724 223 500, sekretar@jiskrastaremesto.cz
S fotbalovou revolucí je spojeno i několik změn, které se týkají klubů.

 

 • Soupisky: Oddíly mající B mužstva jsou povinny vyplnit soupisku A družstva v IS (is.fotbal.cz).
 • Změna termínu utkání: I když je v soutěžním řádu napsáno, že žádosti se zadávají přes IS, tak nadále bude platit „starý způsob“ podávání žádostí o změnu termínu (zatím se nám nepodařilo dohledat, kde by se v IS mělo o změnu žádat). Více ve zprávě STK.
 • Novelizované předpisy FAČR: Odkaz na aktuální znění najdete na webových stránkách OFS.
 • Soutěže přípravek: V soutěžích přípravek se BUDOU vyplňovat ZoU!
 • Rozpis zápasů: v systému IS – záložka SOUTĚŽE.
  Utkání svého klubu má administrátor k dispozici po přihlášení se do IS.
  Rozhodčí po přihlášení do IS vidí seznam zápasů, na které je delegován. (Seznam rozhodčích v IS se právě tvoří).
 • Administrátoři klubu se speciálními právy: Hlavní administrátor klubu má možnost vytvořit „podřízené“ administrátory s právem Zápisu o utkání. Tato funkce je pro osoby, které budou při utkáních vyplňovat zápis.
 • Náhradní Zápis o utkání: V případě, že selže technika a nebude možné pracovat se ZoU online, má domácí klub za povinnost mít přichystán náhradní ZoU (ke stažení na stránkách OFS v záložce Dokumenty). Tento zápis se vyplní ručně. Po utkání rozhodčí doplní všechny požadované skutečnosti, nechá jej podepsat administrátory (vedoucími družstev), sám jej podepíše a předá domácímu oddílu. Domácí oddíl má povinnost údaje z náhradního ZoU přenést do online verze, uvést důvod proč nedošlo k online ZoU standardním způsobem a náhradní ZoU doručit na OFS.
 • Encyklopedie fotbalové revoluce: Encyklopedii najdete na webu OFS.

2.     Zprávy STK

2.1. Schválení výsledků

OPM – 3. kolo
Výsledky schváleny
OSM-A – 3. kolo
Výsledky schváleny
OSM-B – 3. kolo
Výsledky schváleny
Přečkovice + admin. OFS – dopsání do IS
ZT-A – 3. kolo
Výsledky schváleny
ZT-B – 3. kolo
Výsledky schváleny
OPD-A – 3. kolo
Výsledky schváleny
OPD-B – 3. kolo
Výsledky schváleny
Nivnice – Bánov 3:0 Kontumace – Nedostavení se Bánov 1500,- Kč pro OFS.
Dopsání zápisů zajistí oddíly v součinnosti s adminem OFS!!
2.2. Termínové změny

OP muži

3. k

Slavkov – Uh. Ostroh A

PÁ 18.9 17:30             

Termín – dohoda odd., čas – nařízen STK!

6. k

Slavkov – Dolní Němčí B

NE 13.9 ÚZM

 

OSM-A

10. k

Polešovice – Kněžpole

Čeká na vyjádření hostí

1. 11. 15 není schválený NT

11. k

Babice – Částkov

SO 17.10 10:15

Dohoda oddílů

7. k

Kostelany – Košíky

NE 25.10 14:00 

Dohoda oddílů

OSM-B

7. k

Strání B – Pitín

NE 20.9 ÚZM

 

OPD-A

7. k

Jalubí – Mistřice

PÁ 18.9 16:30

Dohoda oddílů

4. k

Bílovice – Nedakonice

NT v jednání

Bílovice uhradí 300,- Kč pro OFS.

2.3. Různé

 • STK bere na vědomí soupisky: Vlčnov, Hluk
 • Na základě prošetření NÁMITKY z utkání OP – Zlámanec – Havřice nařizuje STK oddílu TJ Zlámanec zajištění pořadatelské služby – rozšíření – i do prostoru kabin hráčů (nejen doprovod HR, AR).
 • STK nebude od 1. 9. 2015 reflektovat na žádosti o změnu termínu podané mimo řádné formuláře!! (Vyjímka snad jen pro přípravky!!)

3.     Zprávy KM

3.1. Schválení výsledků

Výsledky žákovských soutěží na základě IS FAČR schváleny.
Neschváleno:
OSŽM-B
3. kolo – Březová – Bystřice p. L. – neuzavřen zápis v IS – neuveden výsledek
3.2. Termínové změny

OPŽ

3. k

Nedakonice – Újezdec

Oddíly sdělí do 2.9.15 řídícímu orgánu NT.

OSŽ

3. k

Traplice – Bílovice

Oddíly sdělí do 2. 9. 15 řídícímu orgánu NT.

4. k

Kněžpole – Bílovice

ODLOŽENO – Oddíly sdělí do 2. 9. 15 řídícímu orgánu NT.

OSŽM sk.A

3.k

Jarošov – Podolí

Oddíly sdělí do 2. 9. 15 řídícímu orgánu NT.

3.k

Ořechov – Uh. Ostroh

Oddíly sdělí do 2. 9. 15 řídícímu orgánu NT.

OSPA

4. k

Babice – Kněžpole A

Oddíly nahlásí NT.

 

4. k

Kněžpole B – Jarošov

Oddíly nahlásí NT.

 

OP přípravek sk.A

3. k

Boršice – Polešovice

Oddíly nahlásí NT.

 

Chybí potvrzení hlášenky Kunovic-Boršice, Mařatice

OP přípravek sk.B

Chybí potvrzení hlášenky ČSK UB – zaslalo pouze Strání

3.3. Různé

 • KM upozorňuje oddíly, aby důsledně vyplňovaly zápis v IS. Před uzavřením zápisu zkontrolujte, zda je uveden výsledek a další údaje. Zápis uzavírá vždy rozhodčí po schválení (potvrzení) vedoucích mužstev.
 • KM upozorňuje, že dne 31. 8. končí termín pro přijímání přihlášek do okresního poháru žáků.
 • PŘÍPRAVKY – termínové změny provedeny. Zkontrolujte si v IS. V případě nesrovnalostí kontaktujte p. Martinák – 774 244 635.

4.     Zprávy DK

Dekrét Dominik

Hluk B

ČK zmaření zjevné brankové příležitosti

Zákaz činnosti na 1 SÚ Trest vykonán 22.8.15

150,-

Michálek Josef

Přečkovice

ČK – vulgární chování vůči delegované osobě

Zákaz činnosti na 6 SÚ

150,-

Švejcara Miroslav

Sušice

ČK Pohoršující chování

Zákaz činnosti na 3 SÚ

150,-

Hanke Tomáš

Komňa

ČK Tělesné napadení soupeře

Zákaz činnosti na 3 SÚ

150,-

Kuban Václav

Ostr. Lhota

ČK Tělesné napadení soupeře

Zákaz činnosti na 3 SÚ

150,-

Rachůnek Tomáš

Havřice

Případ projednán, činnost hráče uvolněna

 

5.     Zprávy TMK

Žádá dotyčné trenéry o naskenování a zaslání trenérských průkazů na OFS do 3.9.2015!!: Hlaváč Vlad. – Hradčovice, Zámečník Václav – Havřice, Pekárek Radek – Sušice, Gajdošík Erik – Bílovice, Zlámal Pavel – Bílovice, Pochylý Přem. – Dolní Němčí, Kaštánek Vít. – Košíky.

6.     Zprávy HK

HK upozorňuje následující kluby Babice, Bánov, Částkov, ČSK Uh. Brod, D. Němčí, H. Němčí, Havřice, Hluk, Korytná, Košíky, Kudlovice, Nedakonice, Nezdenice, O. N. Ves, Orel Uh. Brod, Ořechov, Prakšice, Přečkovice, S. Loz, 1. FC Slovácko, Stříbrnice, Sušice, Tučapy, Velehrad, Zlámanec, že dosud nedošlo k úhradě pokut za jarní část ročníku 2014/15. Poslední termín k úhradě: 7. 9. 2015. Neuhrazením se kluby vystavují disciplinárnímu řízení!!!