Dotace 2016: Program VIII – Organizace sportu ve sportovních klubech

Oznamujeme, že Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) zveřejnilo vyhlášení Státní podpory sportu pro rok 2016. Nově pro rok 2016 otevřelo nový program, který je výhradně zaměřen na podporu TJ/SK, konkrétně na podporu pravidelné všeobecné, sportovní, organizační a obsahové činnosti těchto spolků.
Jedná se ozabezpečení sportovní, pohybové, tělovýchovné činnosti dětí a mládeže.
Podpora je zaměřena především na zabezpečení práce trenérů, asistentů a pedagogů při práci s dětmi a mládeží sportovních klubů a tělovýchovných jednot.

Specifické vymezení:– sportovní vybavení a výstroj, podpora trenérů, asistentů a pedagogů zabezpečujících pohybové aktivity dětí a mládeže.

Žadatelem je sportovní svaz ( FAČR), který předkládá na MŠMT společně s žádostí tabulku se jmenovitým přehledem konkrétních konečných příjemců – TJ/SK.

TJ/SK předkládající žádost o dotaci prostřednictvím FAČR musí splňovat níže uvedené podmínky:

  1. TJ/SK musí být sdružen a registrován ve FAČR
  2. TJ/SK musí mít členskou základnu mládeže
  3. TJ/SK musí při poskytnutí dotace (v roce 2016) vést tzv. podvojné účetnictví ve smyslu zákona č.563/1991 Sb. o účetnictví, v platném znění.
  4. TJ/SK musí vybírat členské příspěvky v min. výši 100,- Kč/mládež, 500,- Kč/dospělý.

Žadatel o dotaci vyplní tabulku MŠMT k programu VIII v řádku poř.č.1 ve všech sloupcích ( řádek označený Žadatel nevyplňujte).
Takto vyplněnou tabulku odešle v Excelu- v elektronické podobě na emailovou adresu příslušného OFS nebo po dohodě s OFS případně doručí na CD,DVD.
Tabulku netiskněte!

Žádosti Program VIII předkládejte výhradně na příslušné OFS (Okresní fotbalové sdružení)

Termín doručení na územně příslušné Okresní fotbalové sdružení (OFS) je do 30.9.2015.
Upozornění: Žádosti doručené po tomto termínu nebudou do programu požadavků zařazeny.

Se svými případnými dotazy se obracejte na pracovníky OFS nebo můžete kontaktovat také finanční oddělení FAČR Ing. Alexandru Prchalovou tel. 223 029 220, e-mail:prchalova@fotbal.cz.

Dokumenty a formuláře