Dotace 2016: Program IV – Údržba a provoz sportovních zařízení

Oznamujeme, že Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) zveřejnilo vyhlášení Státní podpory sportu pro rok 2016. V této souvislosti Vás informujeme, že je možné prostřednictvím národního sportovního svazu FAČR požádat o dotaci z Programu IV
na údržbu a provoz sportovních zařízení.
Všechny potřebné informace a formuláře jsou uveřejněné v seznamu příloh.

Způsob podávání žádostí:
1)    Nejpozději do 2.10.2015 elektronicky zaslat doklady dle bodu a), d) a i) dle Výzvy
2)    Nejpozději do 30.11.2015 písemně předložit všechny požadované doklady dle Výzvy kromě tabulek  – bod d) a i)
Žádosti podávejte výhradně na příslušné Okresní sdružení České unie sportu (ČUS), které pro rok 2016 administrativně žádosti pro FAČR zpracovává. 

Kontakt na OS ČUS Uh. Hradiště:
F. Grebeníček, mobil: 602 512 397, email: cstv-uh@seznam.cz
Na pracovníky OS ČUS se rovněž obracejte se svými dotazy k problematice žádostí.

Formuláře a pokyny