Přihláška do soutěží

Předkládáme ke stažení Přihlášku do soutěží OFS Uh. Hradiště pro ročník 2016/2017.

Termín pro odevzdání přihlášky je 29. 6. 2016!!!

Přihlášku možno vyplnit ručně nebo na PC. V případě vyplnění na PC je třeba dodat na sekretariát OFS poslední stranu přihlášky s podpisy (osobně, poštou, naskenované emailem).

Přihláška ke stažení