Úřední zpráva OFS Uh. Hradiště č. 21 ze dne 2. února 2017

Úřední zpráva OFS Uh. Hradiště č. 21 ze dne 2. února 2017

1. Zprávy sekretariátu OFS

Upozorňujeme oddíly a členy FAČR, kteří nejsou registrováni v oddílech na nutnost úhrady členství FAČR na rok 2017. Mládež do 18-ti let včetně a dospělí nad 70 let 100,– Kč, ostatní 200,– Kč

Zasedání VV OFS UH se koná dne 7.2.2017 v 16:00 hodin na sekretariátu OFS Uh. Hradiště.

2.Zprávy STK

Zahájení soutěží dle termínové listiny, 26.3.2017 pohár OFS+dohrávky, 2.4.2017 OP muži a OP dorost

3. Zprávy TMK

Doškolení trenérů licence ,,C“ se uskuteční dne 11.2. 2017 v sraz 8.30 hod. v prostorách tiskového střediska 1. FC Slovácko.
Účast na tomto školení je nutná pro trenéry, kterým končí platnost tr. průkazů k 31.12.2016.
Zájemci vezmou sebou:
 – tr. průkaz licence ,,C“
 – 1 x foto 4×4,5 cm(pasové foto)
 – 200,- kč ( poplatek za doškolení)
Doškolení se mohou z
účastnit rovněž trenéři, kteří mají tr. průkaz neplatný z dřívějších let a doposud nebyli proškoleni. V těchto případech je školící poplatek 500,- kč.
Náhradní termín pro doškolení stanoven nebude. V případě neúčasti pozbývá Váš  tr. průkaz k 1.1. 2017 platnosti a podle příslušných norem FAČR nemůže fotbalový klub uzavírat dohodu, či smlouvu s trenérem
,jehož tr. průkaz je neplatný.