Komuniké č.8 z Výkonného výboru OFS Uherské Hradiště dne 11.7.2017

Komuniké č.8 z Výkonného výboru OFS Uherské Hradiště dne 12.9.2017

VV OFS se zabýval informací o možné spolupráci mezi OFS a OS ČUS. Podle posledních informací se předpokládá vytvoření funkce manažera při OS ČUS, který by měl v náplni práce pomoc TJ a FK v právních, dotačních a dalších ekonomických činnostech. Informaci vzal VV OFS na vědomí.

VV OFS vzal na vědomí 1. část připravovaného materiálu – Organizační a ekonomický řád OFS Uherské Hradiště na období 2018 – 2021. Materiál bude dopracován a předložen do příštího VV OFS.

VV OFS projednal a vzal na vědomí informaci o akci OFS s pracovním názvem „Vzorové tréninky“, který je dotován Zlínským krajem. Průběh i účast talentované mládeže je hodnocena velmi dobře, nedostatkem je menší zájem trenérů z klubů.

VV OFS vzal na vědomí informaci o současném stavu v podávání žádostí FK o dotaci Program V-MŠMT a vyslovil znepokojení nad tím, že 13 FK doposud tyto žádosti neřeší.

VV OFS schválil nominační listinu rozhodčích pro zbývající podzimní část soutěžního ročníku 2017-2018.