Komuniké z VV OFS č.11

Komuniké z Výkonného výboru OFS Uherské Hradiště dne 6.3.2018

VV OFS vzal na vědomí dořešení převodu internetové domény ofsuh.cz do výlučného vlastnictví OFS. OFS je jediným zhotovitelem a autorem internetových stránek.

VV OFS vzal na vědomí materiál komise rozhodčích „Současný stav práce na úseku

rozhodčích v okrese“ s několika připomínkami a doporučeními od členů výkonného

výboru. VV OFS ocenil zlepšenou práci komise rozhodčích ve srovnání s minulým

obdobím.

VV OFS vzal na vědomí programové a organizační zajištění VH OFS, která se

uskuteční 21.3.2018 v 16:00 hod. v Kunovicích. Po skončení od 17:00 hod. bude

následovat VH OS ČUS (Okresní sdružení České unie sportu).

VV OFS vzal na vědomí nominaci členů VV OFS, jako delegátů na VH KFS Zlín, která se uskuteční 28.3.2018 ve Zlíně.

VV OFS se dále informoval o změně termínu MTTM (Meziokresní turnaj talentované mládeže) ve Starém Městě, kde bude OFS Uherské Hradiště pořadatelem. Nový termín je 25.4.2018,

VV OFS se dále informoval o úkolech revizní komise OFS, o doškolení trenérů licence „C“, které bude dne 19.3.2018 a o některých ekonomických otázkách v OFS i fotbalových klubech.