Podpora sportu – Fond Zlínského kraje 2019

OFS UH informuje své kluby, že Zlínský kraj vyhlásil programovou podporu v oblasti sportu na rok 2019 z fondu Zlínského kraje v rámci sekce MLÁDEŽ A SPORT. Seznamte se s podmínkami a programy, které jsou v této sekci vypsány.

Jedná se o programy:

  1. Program MaS01-19 JEDNORÁZOVÉ PROJEKTY V OBLASTI MLÁDEŽE A SPORTU (1. pololetí 2019)
  2. Program MaS02-19 PODPORA SPORTU V OBCÍCH DO 2 000 OBYVATEL
  3. Program MaS03-19 ČINNOST A ROZVOJ MLÁDEŽNICKÉHO SPORTU

Veškeré podklady k jednotlivým výše uvedeným programům (Výzvy, žádosti, čestná prohlášení, návod na stažení a instalaci programu Software602 Form Filler) naleznete na webu Zlínského kraje → Dotace Zlínského kraje → Aktuálně vyhlášené výzvy https://www.kr-zlinsky.cz/aktualne-v-yhlasene-vyzvy-cl-4106.html.

Pro otevření a vyplnění žádosti je nutné mít nainstalovaný program FormFiller (nebo jeho AKTUALIZOVANOU VERZI – viz níže). Odkaz k bezplatnému stažení programu pro operační systém Windows naleznete zde.

Originální elektronické formuláře žádosti budou uvolněny k vyplňování od 21. 01. 2019 do 13. 02. 2019 do 16:00 hodin, v tomto období lze předkládat Žádosti o dotaci dle pravidel jednotlivých programů.