Komuniké VV OFS UH č. 12

Komuniké VV OFS UH ze dne 3. 4. 2018

  • VV OFS schválil nominační listinu rozhodčích pro řízení jarní části soutěžního ročníku 2017/18.

  • VV OFS dořešil podrobnosti činnosti tzv. technických delegátů, pozorovatelů na některé mistrovské utkání. Delegování bude provádět STK a obsazovací úsek.

  • VV OFS vzal na vědomí organizační a ekonomické zajištění pořadatelství meziokresního turnaje talentované mládeže, které se uskuteční 25.4.2018 ve Starém Městě.

  • VV OFS vzal na vědomí výsledek hospodaření OFS za I. čtvrtletí 2018 a přijal opatření na výdajové i příjmové stránce k zajištění vyrovnaného rozpočtu.

  • VV OFS vzal na vědomí informace DK k soutěži slušnosti, kterou DK sleduje od začátku soutěžního ročníku 2017/18. Bylo doporučeno vyhodnotit tuto soutěž jako nultý ročník a na losovacím aktivu oficiálně vyhlásit první ročník soutěže.

  • VV OFS schválil návrh nového loga OFS.

  • VV OFS stanovil termín finálových utkání Poháru OFS žáků a mužů na 25.5.2018.