Komuniké VV OFS UH č. 17

Komuniké VV OFS UH ze dne 30. 10. 2018

  • VV OFS vzal na vědomí informaci KM OFS o závěrech národní konference FAČR, tzv. Grassroots. Závěry budou zapracovány do podmínek OFS a FK okresu budou průběžně informovány o úkolech a aktivitách na úseku práce s mládeží.
  • VV OFS schválil organizaci a rozpočet vánočního turnaje přípravek, který se uskuteční 9.12.2018 ve Starém Městě pro ročníky 2008 a mladší a 2010 a mladší.
  • VV OFS vzal na vědomí stav hospodaření OFS k 31.10.2018 s výdaji 637,05 tis.Kč a příjmy 624,46 tis.Kč a schválil III. změnu rozpočtu na rok 2018.
  • VV OFS schválil termínovou listinu pro jaro 2019.
  • VV OFS vzal na vědomí usnesení RM Uh. Hradiště, kterým schválila uzavření podnájemní smlouvy OFS s Okresním sdružením ČUS v budově Růžová 436 od 1.1.2019.
  • VV OFS schvaluje Cenu Fair-Play brankáři Petru Remešovi, TJ Jankovice.
  • VV OFS bere na vědomí informaci etické komise FAČR o nesplnění povinnosti úhrad závazků u 6-ti FK OFS Uh. Hradiště.
  • VV OFS bere na vědomí zánik FK TJ Medlovice, TJ Podolí a TJ Krhov.
  • VV OFS bere na změnu názvu TJ Slovácko Vážany-Tučapy na TJ Slovácko Vážany