Komuniké VV OFS UH č. 16

Komuniké VV OFS UH ze dne 21. 8. 2018

  • VV OFS vzal na vědomí informaci o způsobu financování členských a pobočných spolků FAČR v roce 2018. Doporučeno opětovně seznámit FK se způsobem financování v roce 2018 – dobropisování nákladů FK na rozhodčí a delegáty v prvním pololetí, přímá úhrada nákladů rozhodčích a delegátů z FAČR.
  • VV OFS vzal na vědomí výsledek hospodaření k 31.7.2018 a schválil II. změnu rozpočtu 2018. OFS neobdrželo doposud žádné finanční prostředky v rámci Programu č. V a č. II. Vzhledem k dostatečné rezervě začátkem roku bylo možné doposud provádět nutné úhrady.
  • VV OFS schválil cestovní náhrady jednotlivých členů za účast na schůzích VV OFS, RK OFS a komisí OFS.
  • VV OFS schválil nominační listinu rozhodčích a delegátů pro podzim 2018.
  • VV OFS schválil koncepci činnosti delegátů FA a technických delegátů OFS při dohledu na soutěžní utkání OFS.
  • VV OFS schválil složení administrátorů OFS s přístupem k IS.
  • VV OFS schválil konečnou verzi RS 2018.