Úřední zpráva č. 44

Úřední zpráva OFS UH č. 44 ze dne 20. června 2019

1. Zprávy STK

 • Schválené termínové změny:
  OP 14. kolo – výsledky schváleny dle IS
  Jarošov-Horní Němčí – návrh pro DK 3:0 K, H nedostavení se k utkání 1.500,–
  OSA 14. kolo – výsledky schváleny dle IS
  OSB 14. kolo – výsledky schváleny dle IS
  Dobrkovice-Drslavice B 3:0 K (Drslavice 3 hráči se soupisky A mužstva)
  13. kolo Drslavice B-Částkov 0:3 K (Drslavice 3 hráči se soupisky A mužstva)
  OSC 14. kolo – výsledky schváleny dl IS
  19. kolo – Žítková – Podolí – schválena dohrávka
  OPD 14. kolo – výsledky schváleny dle IS
 • STK schválila závěrečné tabulky OP, OSA,OSB,OSC,OPD dle IS, tab. OSB bude upravena po rozhodnutí DK
  OP – postup do I.B – Jankovice
  Sestup do OS – Ostr. Lhota, Bánov, Horní Němčí
  OS – postup do OP – Kněžpole, HlukB, Záhorovice
  OPD – postup do KSD – Zlechov
 • STK žádá oddíly o řádné, včasné a úplné vyplnění přihlášek do SR 2019/20 T: do 3.6.2019
 • STK upozorňuje na možnost sdruženého startu i v kategorii dospělých – nutno splnit ustanovení SŔ FAČR – příloha 2. §9.
  Rozdělení mužstev v OSM je plně v kompetenci STK

2. Zprávy KM

 • Schválení výsledků dle IS
  Vítězové skupin:
  OP žáci – Prakšice/Pašovice
  OS žáci A – Jarošov
  OS žáci B – Bojkovice B- Pitín
 • Termínové změny :  Nesehrané zápasy – oddíly zadají do IS dohodu o NT odehrání zápasu:
  OSP – A  13.kolo  Huštěnovice – Ořechov
  OSP – B  13.kolo  O.N.Ves – Strání/Březová
  13.kolo  Drslavice – Jarošov
 • Nerespektování RS OFS – nedostatky v ZoU  Rs čl.15/Tab.2
  OSŽ-MB – 50,-kč  Suchá Loz – kolo 14
  OPP
  100,-kč  Mařatice – kolo 14, (st.+ml.)
  50,-kč  Hluk – kolo 14, (ml.)
  100,-kč  Uh. Ostroh –  kolo 14, (st.+ml.)
  100,-kč  D. Němčí – kolo 14, (st.+ml.)
  OSP-A
  50,-kč  Stříbrnice – kolo 22,
  50,-kč  Spytihněv – kolo 22,
  50,-kč  Polešovice – kolo 14,
  50,-kč  Jalubí – kolo 14,
  OSP- B
  50,-kč  O.N.Ves – kolo 14,
  50,-kč  Prakšice – kolo 14,
  50,-kč  Strání/Březová – kolo 14,

Návrh pro DK – OSP-B – Drslavice – kolo 14, 19 ( nenastoupení k utkání)

 • Různé

Oddíly, které mají sdružené družstva, si prostudují aktualizovanou směrnici a dohodu o sdruženém družstvu. Směrnici lze dohledat na našich web stránkách v sekci Legislativa- Dokumenty STK

 • Komise mládeže děkuje všem mládežnickým oddílům za příkladnou reprezentaci v ročníku 2018/2019

3. Zprávy TMK

 • Trenérsko – metodická komise Zlínského KFS ve spolupráci s OFS připravuje školení trenérských licencí – Licence C , Grassroots licence a UEFA licence B. Zájemci se mohou přihlásit na vypsaná školení na www.fotbal.cz. Podmínky jednotlivých školení jsou uvedeny v přihláškách.
  V případě jakéhokoliv dotazu nechť se zájemce o trenérské školení obrátí na Petr Zapletal zapletal@fotbal.cz, 605 251 704 nebo na sekretariát OFS.
 • Nerespektování RS OFS – mužstva mužů a dorostu musí mít trenéra s licencí, při nedodržení nařízení čl.17 RS sankce dle RS čl. 15/TAB.2

Muži
150,- Kč  Bílovice – kolo 22,23,24,
300,- Kč  Polešovice – kolo 14,22,23,24,25,26,
300,- Kč  Slavkov – kolo 14,22,23,24,25,26,
300,- Kč Popovice – kolo 12,13,14,20,21,22,

100,- Kč Komňa – 13,14,

Dorost
100,- Kč  Buchlovice – kolo 13,17,

4. Zprávy z DK

Č.j. Příjmení a jméno ID Klub Soutěž Trest
250 Petratur Dennis 93072077 Ostr. Nová Ves OP Zákaz činnosti na 4 SU 150,00 Kč
251 Štergenich Patrik 89120672 Ostr. Lhota OP Zákaz činnosti na 1 SU 150,00 Kč
252 Šnajdar Miroslav 85032323 Podolí OS – C Zákaz činnosti na 2 SU 150,00 Kč
253 Babušík Josef 91071138 Prakšice OS -B Zákaz činnosti na 1 SU 150,00 Kč
266     Drslavice B OS – B Neoprávněné nastoupení 3 hráčů ze soupisky SŘ §10/8 150,00 Kč
  Kontumace utkání ve prospěch hostů 0:3 a peněžitá pokuta 500,- Kč  
267     Drslavice B OS – B Neoprávněné nastoupení 3 hráčů ze soupisky SŘ §10/8 150,00 Kč
  Kontumace utkání ve prospěch hostů 0:3 a peněžitá pokuta 500,- Kč  
268     Horní Němčí OP Ohlášené nedostavení se hostujícího mužstva k utkání 150,00 Kč
  Kontumace utkání ve prospěch hostů 0:3 a peněžitá pokuta 500,- Kč  
269     Drslavice OSP – B Nenastoupení domácího oddílu k utkání 100,00 Kč
  Kontumace utkání ve prospěch hostů 0:3 a peněžitá pokuta 500,- Kč  
270     Drslavice OSP – B Nedostavení se hostujícího mužstva k utkání 100,00 Kč
  Kontumace utkání ve prospěch hostů 0:3 a peněžitá pokuta 500,- Kč  

 

Příjmení, jméno ID klub soutěž počet ŽK pokuta poplatek
Mikulec Michal 95021362 Vlčnov OP 8 ŽK 400,00 Kč 150,00 Kč
Brázdil David 1091287 Březolupy OP – D 8 ŽK 400,00 Kč 100,00 Kč
Chladil Pavel 81110201 Dolní Němčí B OS – A 4 ŽK 200,00 Kč 150,00 Kč
Žůrek Miloš 95100711 Dobrkovice OS – A 4 ŽK 200,00 Kč 150,00 Kč
Babušík Josef 91071138 Prakšice OS – A 4 ŽK 200,00 Kč 150,00 Kč
Žůrek Adam 95051382 Bílovice OP 4 ŽK 200,00 Kč 150,00 Kč
Končitík Martin 87081882 Slavkov OP 4 ŽK 200,00 Kč 150,00 Kč
Trubačík Vít 92032421 Bílovice OP 4 ŽK 200,00 Kč 150,00 Kč
Lebánek Lukáš 92090196 Nezdenice OP 4 ŽK 200,00 Kč 150,00 Kč
Salvet Ladislav 86011126 Nezdenice OP 4 ŽK 200,00 Kč 150,00 Kč
Kreisl Daniel 2100955 O. N. Ves OP 4 ŽK 200,00 Kč 150,00 Kč
Maňásek Marek 1110433 Babice OP – D 4 ŽK 200,00 Kč 100,00 Kč
 • DK opět upozorňuje všechny kluby OFS Uherské Hradiště na řádné vyplňování žádostí – Prominutí výkonu zbytku trestu, Podmíněné upuštění od výkonu zbytku trestu. V případě jejich nesprávného nebo neúplného vyplnění nebude DK tyto žádosti projednávat.

5. Zprávy KRD
KRD děkuje všem rozhodčím za spolupráci v uplynulé sezóně. Letní seminář se uskuteční před zahájením SR 2019/20. R budou včas informováni.