Úřední zpráva č. 45

Úřední zpráva OFS UH č. 45 ze dne 4. července 2019

1. Zprávy OFS

  • Předseda (sekretariát) OFS čerpá ŘD v termínu od 8.7. do 19.7., ve věcech STK zastupuje pan Stanislav Němeček tel.: 777307501, stano.neme@seznam.cz. V ostatních záležitostech pan Zbyněk Vlčnovský tel.: 774066808, rozhodciuh@centrum.cz

2. Zprávy STK

  • V souladu se Soutěžním řádem FAČR § 5, odstavec 6, je dnem 30. června 2019 soutěžní ročník 2018-2019 ukončen.

  • V souladu se Soutěžním řádem FAČR § 5, odstavec 4, je dnem 1. července 2019 soutěžní ročník 2019-2020 zahájen.
  • Losovací aktiv se uskuteční dne 19.7. od 16:00 v přednáškovém sále Panského dvora v Kunovicích

3. Zprávy KR

  • Letní seminář rozhodčích OFS se uskuteční dne 10.8.2019 od 8:00 hodin, stávající rozhodčí budou obeslání emailem. KR hledá nové adepty na funkci rozhodčího, Zájemci mohou kontaktovat pana Vlčnovského tel.: 774066808, rozhodciuh@centrum.cz.

V rámci semináře bude provedeno školení ke změnám PF od 1.7.2019. Tohoto školení se mohou zúčastnit i zástupci klubů. Bližší bude upřesněno na Losovacím aktivu dne 19.7.