Úřední zpráva č. 2

Úřední zpráva OFS UH č. 2 ze dne 19. července 2019

1. Zprávy STK

  • Bylo provedeno losování jednotlivých soutěží a přidělena losovací čísla jednotlivým mužstvům

OP Jarošovský pivovar – schválena čísla i začátky utkání

OS sk. A+B – schválena čísla a začátky utkání – o podobě soutěže (dvoukolový systém nebo dvoukolový systém a+nadstavba) rozhodne řídící orgán soutěže na základě připomínek dotčených oddílů na svém zasedání dne 23. 7. 2019

OS sk. C – schválena čísla i začátky utkání

OP dorost – schválena čísla i začátky utkání

Pohár OFS Jarošovský pivovar – schválen los – termín utkání 27 – 28. 7. 2019

  • Schválena TL podzim 2019 – začátek soutěží mužů 10 – 11. 8. (2. kolo)
  • Všechny potřebné údaje k soutěžím jsou již, vyjma OS A+B, navedeny na stránkách https://is.fotbal.cz/souteze/prehled-soutezi.aspx
  • Do systému lze již tudíž zadávat změny termínů zápasů u Poháru OFS a dalších soutěží

3. Zprávy KM

  • U všech soutěží žáků a dorostu schválena losovací čísla a začátky utkání
  • Přihlášky do Poháru OFS žáků AutoRavira cup je možno zaslat do 15. 9. 2019

Zatím přihlášená mužstva:
Boršice/Stříbrnice, Jalubí, Hradčovice, Mistřice, Osvětimany, Prakšice, Šumice

3. Zprávy KR

  • Letní seminář rozhodčích OFS se uskuteční dne 10. 8. 2019 od 8:00 hodin, stávající rozhodčí budou obeslání emailem. KR hledá nové adepty na funkci rozhodčího, Zájemci mohou kontaktovat pana Vlčnovského tel.: 774 066 808, rozhodciuh@centrum.cz.

V rámci semináře bude provedeno školení ke změnám pravidel fotbalu (PF) od 1. 7. 2019. Tohoto školení se mohou zúčastnit i zástupci klubů. Do 26. 7. mohou oddíly na výše uvedený mail nahlásit účast svého zástupce (zajištění kapacity přednáškové místnosti). V ÚZ č. 3 bude zveřejněno místo konání a začátek přednášky o změnách PF.