Úřední zpráva č. 1

Úřední zpráva OFS UH č. 1 ze dne 11. července 2019

1. Zprávy ze sekretariátu OFS UH

  • Předseda OFS UH (sekretariát) čerpá ŘD v termínu od 8. 7. do 19. 7. 2019. Ve věcech STK zastupuje pan Stanislav Němeček tel.: 777 307 501, stano.neme@seznam.cz. V ostatních záležitostech pan Zbyněk Vlčnovský tel.: 774 066 808, rozhodciuh@centrum.cz

2. Zprávy STK

  • Losovací aktiv se uskuteční dne 19. 7. 2019 od 16:00 hod. v přednáškovém sále Panského dvora v Kunovicích, na facebooku OFS je zveřejněna termínová listina podzim 2019 (soutěže mužů)

3. Zprávy KM

  • Na základě přihlášek do soutěží provedla KM rozdělení mužstev do skupin. Finální rozdělení bude zveřejněno na losovacím aktivu 19. 7. 2019
  • Přihlášky do Poháru OFS žáků AutoRavira cup je možno zaslat do 15. 9. 2019.

Zatím přihlášená mužstva:

Boršice/Stříbrnice, Jalubí, Hradčovice, Mistřice, Osvětimany, Prakšice, Šumice

3. Zprávy KR

  • Letní seminář rozhodčích OFS se uskuteční dne 10. 8. 2019 od 8:00 hodin, stávající rozhodčí budou obeslání emailem. KR hledá nové adepty na funkci rozhodčího, Zájemci mohou kontaktovat pana Vlčnovského tel.: 774066808, rozhodciuh@centrum.cz.

V rámci semináře bude provedeno školení ke změnám pravidel fotbalu od 1. 7. 2019. Tohoto školení se mohou zúčastnit i zástupci klubů. Bližší bude upřesněno na Losovacím aktivu dne 19. 7. 2019