Úřední zpráva č. 24

Úřední zpráva OFS UH č. 24 ze dne 6. února 2020

1. Zprávy VV

V souladu s ustanovením čl. 14/1 Stanov OFS UH svolává VV OFS UH řádnou valnou hromadu, která se uskuteční dne 18. 3. 2020 v prostorách Panského dvora v Kunovicích. Pozvánka, delegační list a program jednání bude zveřejněn na úřední desce OFS UH. https://souteze.fotbal.cz/subjekty/official-board/331

2. Zprávy sekretariátu OFS

Změna sekretářů:
a) FK Boršice u Blatnice – Křivák Dušan – T: 777 042 952, E-mail: krdus@seznam.cz
b) SK Zlechov – Rosůlek Libor – T: 704 483 616, E-mail: libor.rosulek@seznam.cz