Úřední zpráva č. 25

Úřední zpráva OFS UH č. 25 ze dne 13. února 2020

1. Zprávy VV

  • V souladu s ustanovením čl. 14/1 Stanov OFS UH svolává VV OFS UH řádnou valnou hromadu, která se uskuteční dne 18. 3. 2020 v prostorách Panského dvora v Kunovicích.
  • Pozvánka a program jednání je zveřejněn na úřední desce OFS https://souteze.fotbal.cz/subjekty/official-board/record/331?recordId=37729
  • Pozvánka společně s delegačním listem bude zaslána na oddíly rovněž elektronicky.

2. Zprávy STK

  • OS B Ostr. Lhota – všechny domácí zápasy NE ÚZM
  • Seznamy hráčů sdruženého družstva předloží dotčené oddíly min. 5 dnů před zahájením příslušné soutěže
  • Pohár OFS – zápasy vloženy do IS – oddíly nahlásí včas případné změny jinak NE 15. 3. od 15:00 hod.