Úřední zpráva č. 26

Úřední zpráva OFS UH č. 26 ze dne 20. 2. 2020

          Zprávy VV 

 • V souladu s ustanovením čl. 14/1 Stanov OFS UH svolává VV OFS UH řádnou valnou hromadu, která se uskuteční dne 18. 3. 2020 v prostorách Panského dvora v Kunovicích.
 • Pozvánka a program jednání je zveřejněn na úřední desce OFS https://souteze.fotbal.cz/subjekty/official-board/record/331?recordId=37729
 • Pozvánka společně s delegačním listem bude zaslána na oddíly rovněž elektronicky.
 • Upozornění pro hráče, rozhodčí a funkcionáře na nutnost úhrady členského příspěvku FAČR do konce února 2020. Výše členského příspěvku se nezměnila.

  Zprávy STK

 • Seznamy hráčů sdr. družstva předloží dotčené oddíly min. 5 dnů před zahájením příslušné soutěže
 • Pohár OFS – zápasy vloženy do IS – oddíly nahlásí včas případné změny jinak NE 15. 3. 15:00 hod.
 • Změna sekretáře FK Komňa – Marta Pokorná, 776 135 392, martapokorna@seznam.cz

  Zprávy KR

 • Seminář rozhodčích OFS se uskuteční v sobotu 21. 3. 2020 v Amfíku Bukovina Popovice. Prezence je od 7:30 hodin. Rozhodčím  bude zaslán program. KR OFS zve další zájemce, kteří se rozhodnou stát rozhodčím fotbalu. V případě zájmu kontaktujte předsedu OFS UH Fr. Mika ofsuh@ofsuh.cz 603 977 677 nebo Zb. Vlčnovského rozhodciuh@centrum.cz tel. 774 066 808

  Zprávy KM

 • Halový turnaj ,,O POHÁR PŘEDSEDY ZLÍNSKÉHO OFS “ U11 (2009) a U12 (2008)
 • 8. 3. 2020 – halový výběrový miniturnaj pro talentované hráče roč. 2010 hala Širůch Staré Město (Hradišťská část)
 • 21. 3. 2020 – halový výběrový miniturnaj pro talentované hráče roč. 2010 hala v Hluku (Brodská část)
 • Nominace na výše uvedené turnaje bude bude zaslána oddílům, zveřejněna na web stránkách OFS a facebooku
 • STK-KM upozorňuje ,že oddílům bude zaslán dotazník vztahující se k vytvoření nové soutěže pro soutěžní ročník 2020/2021 ,,Mladší žáci“ ( 2009 a mladší). Žádáme oddíly o zaslání vyplněného dotazníku zpět na OFS UH do 5. 3. 2020.