Úřední zpráva č. 30

Úřední zpráva OFS UH č. 30 ze dne 9. dubna 2020

 1. Zprávy VV
 • Na základě rozhodnutí VV FAČR sděluje VV OFS, že soutěžní ročník 2019/2020 je ukončen. Dále viz zpráva STK.
 • VV nicméně sděluje, že pokud to předpisy a rozhodnutí orgánů státní správy a samosprávy, které jsou vydané v souvislosti s šířením nemoci COVID dovolí, umožní dohrát Pohár OFS Jarošovský pivovar mužů v módu nemistrovských utkání (zbývá sehrát čtvrtfinále, semifinále a finále), přičemž negarantuje, že se finálové utkání uskuteční na stadionu 1. FC Slovácka
 • V případě zájmu oddílů uspořádá nemistrovská utkání (rozdělení dle oblastí, jednokolový systém, max 6-8 účastníků ve skupině). FK/TJ/SK bude zaslána emailem přihláška. Termín zaslání přihlášek je stanoven do 30. 4. 2020. Bude provedeno rozlosování a v případě možnosti uspořádání fotbalových utkání by byly nemistrovské soutěže spuštěny. Soutěže by byly organizovány jako náhrada za přátelská utkání jednotlivých klubů. K soutěžím by STK vydala jednoduchý rozpis soutěží, kterým by se kluby byly povinny řídit.
 1. Zprávy STK

STK OFS UH na základě rozhodnutí VV FAČR rozhodla, že:

 • ke dni 8.4.2020 se ukončuje SR 2019/2020 – mistrovské a pohárové zápasy
 • Pro pořadí družstev v soutěžním ročníku 2019/2020 se použije § 18 Soutěžního řádu s tím, že rozhodným dnem pro takové určení je 08.04.2020; tím není dotčena změna v důsledku pravomocného rozhodnutí vydaného v disciplinárním řízení.
 • Řídící orgán soutěže pro případ vyššího počtu družstev v soutěži upraví v Rozpisu soutěží pro soutěžní ročník 2020/2021 počet postupujících a sestupujících družstev tak, aby po tomto soutěžním ročníku došlo k dosažení předpokládaného počtu družstev v jednotlivých soutěžích.
 • Ustanovení § 21 Doplňování míst v soutěžích není tímto rozhodnutím dotčeno, když právo účasti se odvozuje z pořadí ke dni ukončení soutěžního ročníku 2019/2020 s tím, že se týká družstev umístěných od prvního místa včetně.
 • Řídící orgán zařadí do jednotlivých soutěží pro uskutečnění losovacího aktivu pro soutěžní ročník 2020/2021 ty členské kluby, které byly zařazeny do losovacího aktivu pro soutěžní ročník 2019/2020, ledaže členský klub nesplní další podmínky stanovené v § 16 Soutěžního řádu.
 • Pořádání nemistrovských soutěží a přátelských utkání je možné, ovšem pouze v souladu s předpisy nebo rozhodnutími orgánů státní správy a samosprávy vydanými zejména v souvislosti se šířením nemoci COVID-19.
 • Zároveň STK sděluje, že na základě mimořádného opatření rozhodl VV FAČR o změně Soutěžního řádu a Přestupního řádu. Změny jsou uvedeny na: https://souteze.fotbal.cz/subjekty/subjekt/331#dokumenty