Mapování fotbalových ploch

OFS UH informuje ohledně spuštěného projektu FAČR s názvem Mapování fotbalových ploch a sportovišť v ČR. Tato „fotbalová inventura“ probíhá skrze dotazník, který obdrželi všichni zástupci všech klubů v ČR na uvedený kontaktní e-mail, který mají uvedený v IS FAČR. V případě, že jste tento dotazník neobdrželi, kontaktujte předsedu OFS UH.

Cílem tohoto projektu je získat komplexní přehled nejen o fotbalových hřištích, ale i o zázemí, které jednotlivé fotbalové kluby a týmy využívají. Data budou využita jednak k vytvoření uceleného přehledu o fotbalových sportovištích, ale zejména jako důležitý podklad pro tvorbu strategického plánu financování českého fotbalu.

Více informací o tomto projektu naleznete na fotbal.cz nebo přímo v rozhovoru s panem předsedou FAČR, který naleznete v tomto odkazu.

Dotazník je možné vyplnit do 15. května 2020.

Děkujeme vám za spolupráci.

OFS UH