Úřední zpráva č. 31

Úřední zpráva OFS UH č. 31 ze dne 21. května 2020

1. Zprávy sekretariátu

 • Po konání výkonného výboru OFS dne 10. června 2020 budou na oddíly zaslány přihlášky do soutěží pro SR 2020/21. Termín zaslání přihlášek do soutěží bude stanoven do 3. července 2020.
 • Termínová listina pro podzimní část SR 2020/21 bude schválena na jednání VV OFS 10. června 2020, předpokládaný začátek podzimní sezony je 15.-16. srpna 2020.
 • Termíny předkola a 1. kola Poháru OFS Jarošovský pivovar (podle došlých přihlášek) budou stanoveny dle TL
 • Losovací aktiv pro nový SR 2020/21 se fyzicky konat nebude. VV OFS stanoví tzv. rozhodný den, ke kterému bude provedeno losování. V dostatečném předstihu bude na oddíly zaslán návrh losovacích čísel a oddíly budou mít prostor pro případné změny losovacích čísel, případně místa utkání či zač. utkání. Termín „rozhodného dne“ bude stanoven až podle termínů losovacích aktivů 1.ligy, ŘKF M – Olomouc a KFS Zlín.
 • Od 11. května 2020 Vláda ČR povolila organizaci přípravných a nemistrovských zápasů (viz desatero chování na hřišti). OFS žádá oddíly, aby dbaly na dodržování těchto podmínek. O dalších rozhodnutích Vlády ČR a FAČR budeme oddíly bezprostředně informovat.
 • Termín pro oznámení volných přestupů u amatérů zůstává nezměněn – tzn. od 1.6. do 20.6.2020. Přestup bez souhlasu mateřského klubu podle ust. § 7 odst. 4 přestupního řádu (volný přestup) nelze v roce 2020 uskutečnit u hráče, který do mateřského klubu přestoupil v období od 1.1.2020 do 31.5.2020.Do lhůty 12 měsíců podle ust. § 7 odst. 5 písm. a) přestupního řádu (jedná se o nevyužívání hráče mateřským klubem) se nezapočítává období od 12.3.2020 do 30.6.2020.

2. Zprávy DK

 • FAČR rozhodl o změně disciplinárního řádu tak, že se za ustanovení § 119 vkládá nové ustanovení VV – amnestie. Na základě tohoto ustanovení se amnestie vztahuje na níže uvedené hráče/funkcionáře v soutěžích OFS UH:
  Příjmení, jméno ID Oddíl Zůstává SU
  Laga Denis 95030482 TJ Sokol Březová z.s. 1
  Kalina Ladislav 58020185 TJ Sokol Březová z.s. 1
  Hubáček Dušan 69070643 Sokol Částkov peněžitý trest
  Černoch Martin 84040351 1. FC Polešovice 1
  Jurčeka Jiří 86101418 FK Uherský Ostroh, z.s. 4