Úřední zpráva č. 33

Úřední zpráva OFS UH č. 33 ze dne 11. 6. 2020

1. Zprávy sekretariátu

  • Na https://souteze.fotbal.cz/subjekty/subjekt/331#dokumenty jsou vyvěšeny materiály k přihláškám do soutěží SR 2020/21. Na oddíly bude zasláno i emailem. Termín zpět doručení vyplněných přihlášek na OFS (elektronicky, osobně, poštou) je stanoven na
    3. července 2020.
  • Termín losování bude stejně jako termín „Rozhodného dne“ TJ, FO, SK oznámen s dostatečným předstihem formou vyvěšení na úřední desce OFS. Losování proběhne tzv. na dálku a bude navazovat na losování KFS Zlín. V případě nejasností kontaktujte předsedu OFS UH.

2. Zprávy KR
• Termín letního semináře rozhodčích je stanoven na pátek 7. 8. 2020. Místo a čas bude upřesněno. Rozhodčím bude zaslána pozvánka. V případě zájmu o výkon rozhodčího fotbalu kontaktujte KR na emailu rozhodciuh@centrum.cz