Úřední zpráva č. 2

Úřední zpráva OFS UH č. 2 ze dne 9. července 2020

1. Zprávy sekretariátu

  • Termín rozhodného datumu je stanoven na 22.7. 2020 12:00 hodin (do tohoto termínu je možné zpětvzetí přihlášky či její úprava). Práva a povinnosti členských klubů vyplývají z aktuálního znění Soutěžního řádu FAČR. Termín losování je stanoven na 26. 7. 2020. Losovací aktiv uskutečnění prostředky jednání na dálku (per rollam)
  • Termínová listina bude kopírovat TL KFS Zlín (jak začátkem soutěží mužů, tak i číslem úvodního kola). U mládeže se předpokládá začátek o 14 dnů později, může být upraveno podle počtu přihlášených mužstev.
  • Soutěž „Pohár OFS mužů Jarošovský pivovar“ byla 9. 7. 2020 rozlosována. . Výsledek losování bude oddílům prostřednictvím Úřední desky oznámen. Termíny poháru:
    1. kolo – 2. 8. 2020 od 17:00 hod. – Zápasy jsou již v IS možno přes IS řešit termínové změny
    2. kolo – 9. 8. 2020

2. Zprávy KR

  • Termín letního semináře rozhodčích je stanoven na pátek 14. 8. 2020. Místo a čas bude upřesněno. Rozhodčím bude zaslána pozvánka. V případě zájmu o výkon rozhodčího fotbalu kontaktujte KR na emailu rozhodciuh@centrum.cz

3. Zprávy TMK

  • TMK Zlínského KFS ve spolupráci s OFS Uherské Hradiště pořádá v termínu 17 – 18. 10. 2020 školení trenérů „C“ licence. Zájemci se přihlašují pouze přes elektronickou přihlášku: http://facr.coachmanager.cz/registrace-kurzu

4. Zprávy KM

  • I letos je otevřena soutěž Pohár OFS žáků AutoRavira cup. Formát 10+1, kluby, které hrají formát 7+1 se mohou pro tuto soutěž sdružit. Platí však, že sdružená mužstva mohou vytvořit jenom oddíly, které hrají soutěže OFS UH.