Úřední zpráva č. 3

Úřední zpráva OFS UH č. 3 ze dne 16. července 2020

1. Zprávy sekretariátu a STK

 • Termín rozhodného je stanoven na 22.7. 2020 12:00 hodin (do tohoto termínu je možné zpětvzetí přihlášky či její úprava). Práva a povinnosti členských klubů vyplývají z aktuálního znění Soutěžního řádu FAČR. Termín losování je stanoven na 26. 7. 2020. Losovací aktiv uskutečnění prostředky jednání na dálku (per rollam)
 • Termínová listina bude kopírovat TL KFS Zlín (jak začátkem soutěží mužů, tak i číslem úvodního kola). U mládeže se předpokládá začátek o 14 dnů později, může být upraveno podle počtu přihlášených mužstev.
 • Soutěž „Pohár OFS mužů Jarošovský pivovar“
  1. kolo 2. 8. 2020 – 17:00 hod. – zápasy jsou již v IS možno přes IS řešit termínové změny
  2. kolo 9. 8. 2020
 • Na úřední desce OFS je vyvěšeno zařazení mužstev M+D+Ž do jednotlivých soutěží. Zařazení je provedeno abecedně. Losovací čísla budou přidělena na základě požadavků oddílů po losování KFS Zlín (soulad s předzápasy apod.). V seznamu jsou uváděny i začátky dle přihlášek do soutěží – žádáme oddíly o provedení kontroly začátků. Případné nesrovnalosti mailem na ofsuh@ofsuh.cz.
  Zařazení je v souladu se SŘ FAČR vyvěšeno na https://souteze.fotbal.cz/subjekty/subjekt/331#uredni-deska

2. Zprávy KR

 • Termín letního semináře rozhodčích je stanoven na pátek 14. 8. 2020. Místo a čas bude upřesněno. Rozhodčím bude zaslána pozvánka. V případě zájmu o výkon rozhodčího fotbalu kontaktujte KR na emailu rozhodciuh@centrum.cz

3. Zprávy TMK

 • TMK Zlínského KFS ve spolupráci s OFS Uherské Hradiště pořádá v termínu 17 -18. 10. 2020 školení trenérů „C“ licence. Zájemci se přihlašují pouze přes elektronickou přihlášku: http://facr.coachmanager.cz/registrace-kurzu

4. Zprávy KM

 • I letos je otevřena soutěž Pohár OFS žáků AutoRavira cup. Formát 10+1, kluby, které hrají formát 7+1 se mohou pro tuto soutěž sdružit. Platí však, že sdružená mužstva mohou vytvořit jenom oddíly, které hrají soutěže OFS UH.