Úřední zpráva č. 5

Úřední zpráva OFS UH č. 5 ze dne 31. července 2020

1. Zprávy sekretariátu a STK

  • Předseda OFS p. Miko čerpá v termínu 3 – 7. 8. 2020 dovolenou. Ve věcech VV OFS jej zastupuje místopředseda OFS p. Šátek 607 290 941 – cestmir.satek@seznam.cz; ve sportovně-technických záležitostech se obracejte na předsedu STK p. Němečka – 777 309 551 –  stano.neme@seznam.cz; v případě zajištění rozhodčího na p. Vlčnovského 774 066 808 – rozhodciuh@centrum.cz

2. Zprávy STK

3. Zprávy KR

  • Termín letního semináře rozhodčích je stanoven na pátek 14. 8. 2020. Místo a čas bude upřesněno. Rozhodčím bude zaslána pozvánka. V případě zájmu o výkon rozhodčího fotbalu kontaktujte KR na emailu rozhodciuh@centrum.cz

4. Zprávy TMK

  • TMK Zlínského KFS ve spolupráci s OFS Uherské Hradiště pořádá v termínu 17 – 18. 10. 2020 školení trenérů „C“ licence. Zájemci se přihlašují pouze přes elektronickou přihlášku: http://facr.coachmanager.cz/registrace-kurzu
  • Všechny oddíly mužů a dorostu hrající soutěže OFS UH, které neuvedly v přihlášce do soutěže jméno trenéra mají povinnost do 13. 8. oznámit tuto skutečnost na OFS UH. Oznámení se podává na předepsaném formuláři Evidenční_list_trenéra, který je ke stažení na internetov ých stránkách OFS v sekci Legislativa – dokumenty TMK
  • VV – potvrdil spolupráci manažera Grassroots trenéra mládeže Mgr..Ondřeje Machalu pro OFS Uh. Hradiště do konce roku 2020 za účelem práce s fotbalovou mládeží okresu.

4. Zprávy KM

  • Pohár OFS žáků AutoRavira cup finále na hřišti 1.FC Slovácko: ( hra 10+1 ), Všechny kluby, které hrají formát 7+1 se mohou mimořádně pro pohár mezi sebou sdružit. Platí však, že sdružená mužstva mohou vytvořit jenom oddíly, které hrají soutěže OFS UH. Přihlášky je možno zasílat do 14. 9. 2020. Zatím přihlášeni : Uherský Ostroh, Prakšice, Hradčovice, Bánov – projevil zájem.
  • Žádáme mládežnické oddíly, které mají sdružený start a nezaslaly dosud Seznam hráčů sdruženého družstva, aby tak učinily do 20. 8. 2020. Originál formulář k vyplnění lze dohledat na webu OFS v sekci Legislativa – dokumenty STK Smlouva sdružený start
  • OP Ž ml. (2008/9) 7+1 4 Topolná/Napajedla Čtvrt.17:00 – hlášenky!!