Úřední zpráva č. 4

Úřední zpráva OFS UH č. 4 ze dne 23. července 2020

1. Zprávy sekretariátu a STK

 • V OP Jarošovský pivovar došlo k odhlášení mužstva Drslavic. V souladu s § 21 odst. 1 písm. i) za použití § 18 odst. 6 písm. a) bylo doplnění soutěže jako prvnímu mužstvu nabídnuto Babicím, které nabídku využily a byly zařazeny do OP.
 • Na úřední desce OFS je vyvěšeno zařazení mužstev s přidělenými losovacími čísly.
 • Zařazení je a losovací čísla jsou  v souladu se SŘ FAČR vyvěšena  na https://souteze.fotbal.cz/subjekty/subjekt/331#uredni-deska.
 • Losování bude provedeno per rollam.
 • Termínová listina je rovněž zveřejněna na https://souteze.fotbal.cz/subjekty/subjekt/331#uredni-deska.
 • Soutěž „Pohár OFS mužů Jarošovský pivovar“
 • Místo odhlášených Drslavic zařazeno Kněžpole
 • Upozorňujeme oddíly na povinnost dodržet nahrání soupisek do IS systému dle SŘ FAČR
 • Oddíly, které mají sdružené mužstvo – smlouvu a seznam hráčů dodat na OFS v termínu nejpozději 4 dny před 1. soutěžním utkání, včetně poháru.
 • termínové změny: pohár bez poplatku dále dle RS
soutěž č.u. domácí   hosté termín
Pohár 1 Březolupy Prakšice Ne ÚZM Prakšice
Pohár 2 Uh. Ostroh B Záhorovice Pá 17:30
Pohár 3 St. Hrozenkov Bystřice p. L Ne 15:00

2. Zprávy KR

 • Termín letního semináře rozhodčích je stanoven na pátek 14. 8. 2020. Místo a čas bude upřesněno. Rozhodčím bude zaslána pozvánka. V případě zájmu o výkon rozhodčího fotbalu kontaktujte KR na emailu rozhodciuh@centrum.cz

 3. Zprávy TMK

 • TMK Zlínského KFS ve spolupráci s OFS Uherské Hradiště pořádá v termínu 17 – 18. 10. 2020 – školení trenérů „C“ licence. Zájemci se přihlašují pouze přes elektronickou přihlášku: http://facr.coachmanager.cz/registrace-kurzu
 • Všechny oddíly mužů a dorostu hrající soutěže OFS UH, které neuvedly v přihlášce do soutěže jméno trenéra mají povinnost do 13.8. oznámit tuto skutečnost na OFS UH. Oznámení se podává na předepsaném formuláři Evidenční_list_trenéra, který je ke stažení na internetových stránkách OFS v sekci Legislativa – dokumenty TMK
 1. Zprávy KM
 • Pohár OFS žáků AutoRavira cup finále na hřišti 1.FC Slovácko : ( hra 10+1 ), Všechny kluby, které hrají formát 7+1 se mohou mimořádně pro pohár mezi sebou sdružit. Platí však, že sdružená mužstva mohou vytvořit jenom oddíly, které hrají soutěže OFS UH. Přihlášky je možno zasílat do 9. 2020 . Zatím přihlášeni : Uherský Ostroh, Prakšice, Hradčovice, Bánov – projevil zájem.
 • Žádáme mládežnické oddíly, které mají sdružený start a nezaslaly dosud Seznam hráčů sdruženého družstva, aby tak učinily do 20. 8. 2020 . Originál formulář k vyplnění lze dohledat na webu OFS v sekci Legislativa – dokumenty STK Smlouva sdružený start