Úřední zpráva č. 13

Úřední zpráva OFS UH č. 13 ze dne 24. 9. 2020

1.Zprávy STK

 • OP – výsledky 7. kola schváleny dle IS
 • Strání B – Kněžpole – návrh DK 3:0 kont., nedostavení se k utkání, Kněžpole 1.500,– RS čl. 15/Tab. 2
 • OS M A, B, C – výsledky 7. kola schváleny dle IS
 • OS M B – Částkov – porušení SŘ FAČR § 45 čl. b) a porušení RS OFS UH čl. 11/1 b, h, k) (opakované) 3.000,- Kč dle RS OFS UH čl. 15/Tab. 2
 • OS M C – Korytná-Bystřice p.L. – problémy s vyplněním ZoU rozhodčím. Vyřešeno s administrátorem Korytné a OFS
 • OP D – výsledky 7. kola schváleny dle IS
 • OPŽ ml. – výsledky schváleny dle uzavřených ZoU
 • OSŽ A,B,C – výsledky schváleny dle uzavřených ZoU
 • OPP A, B st.+ml.- STK bere na vědomí odehraná utkání dle uzavřených ZoU
 • OSP A,B,C – STK bere na vědomí odehraná utkání dle uzavřených ZoU
 • STK bere na vědomí doplněný seznam hráčů SD dorostu Uh. Ostroh/Ostr. N. Ves
 • STK žádá oddíly o důsledné plnění opatření v souvislosti s COVID, zejména:
  • Utkání ve venkovních prostorech se smí zúčastnit maximálně 50 diváků.
  • Nad 50 diváků se smí utkání zúčastnit pouze v případě, že mají všichni pevně určené místo k sezení (max. 1000).
  • Pokud se utkání účastní nad 50 diváků, organizátor je povinen evidovat celkový počet míst k sezení.
  • Organizátor je vždy povinen zabezpečit rozestup mezi diváky nejméně 2m.
  • Místa se NESČÍTAJÍ – nelze mít 50 diváků na státní + další k sezení.
  • Důrazně se nedoporučuje instalovat přenosná místa k sezení navíc.
  • Do divácké kvóty se nezapočítávají osoby, které se podílejí na realizaci utkání a hráči, jsou-li nejméně 2m od diváků.
  • Osoby mimo areál se do divácké kvóty nezapočítávají.
  • Důrazně se doporučuje dodržovat přísná hygienická opatření při pohybu ve vnitřních prostorách.
 • Nařízení KHS Zlín:
  Krajská hygienická stanice Zlínského kraje vydala nařízení mimořádného opatření s účinností ode dne 21. září, spočívající v zákazu pohybu a pobytu bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének, a to na hromadných akcích s účastí přesahující ve stejný čas 100 osob, konaných ve venkovních prostorech na území okresů Zlín, Uherské Hradiště a Kroměříž.
  Zákaz se nevztahuje na:
  – děti do dvou let věku,
  – osoby s poruchou intelektu, s poruchou autistického spektra, s kognitivní poruchou či závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování tohoto zákazu,
  – Osoby při provádění autorského díla (např. divadelního, tanečního nebo hudebního představení), osoby přednášející a osoby účinkující při tvorbě a výrobě audiovizuálního díla nebo pořadu,
  – Moderátory, redaktory a další osoby vystupující v rozhlasových, televizních a dalších pořadech,
  – Sportovce nebo cvičící osoby v době tréninku, cvičení, zápasu, soutěže apod.

 Schválené termínové změny:

soutěž č.u. domácí   hosté termín
OS – ŽMA 60603 Kostelany Boršice 23.9.20 16:30
OS – ŽMA 60801 Osvětimany Polešovice 1.10.20 16:30
OS – ŽMA 60803 Buchlovice Ostr. N. Ves 1.10.20 17:00
OS – ŽMB 70604 Topolná Babice 24.9. 17:00 obr.poř. Babice
OS – ŽMB 70802 Tupesy Traplice 6.10.20 17:00
OP – Ž ml 90202 Huštěnovice Orel UB-Újezdec 27.9.20 10:00
OP – Ž ml 90502 Orel UB-Újezdec Huštěnovice 18.10.20 14:00
OP-PSA 100304 Staré Město Buchlovice 22.10.20 17:00
OP-PSA 100401 Mařatice Buchlovice 28.10.20 10:00
OP-PMA 110304 Staré Město Buchlovice 22.10.20 17:00
OP-PMA 110401 Mařatice Buchlovice 28.10.20 10:00
OP-PSB 120503 Újezdec – Orel UB Hradčovice 1.10.20 16:30
OP-PSB 120603 Bánov Újezdec – Orel UB 24.9.20 16:30
OP-PMB 130503 Újezdec – Orel UB Hradčovice 1.10.20 16:30
OP-PMB 130603 Bánov Újezdec – Orel UB 24.9.20 17:30
OS-PC 160404 Podolí Vlčnov 22.9.20 17:00

2. Zprávy KM

 • Níže uvedené oddíly mládeže nahlásí NT :
  OPP -B st+ml – 2. kolo Strání – Hluk
  OSP -A – 1. kolo Kněžpole – Bílovice; 3. kolo Kněžpole – Babice; 4. kolo Jarošov – Kněžpole
  OSP – B – 1. kolo Nedakonice – Boršice; 1. kolo Polešovice – Ořechov
  OSP – C – 4. kolo Podolí – Vlčnov
 • Jednotná pravidla vydaná KFS Zlín pro soutěže žáků a přípravek OFS  lze dohledat na webových stránkách v sekci Legislativa – Dokumenty KM
 • KM bere na vědomí dodatečnou přihlášku sdruženého oddílu Újezdec/Orel Uh.Brod do Poháru žáků AutoRavira cup : termín a rozlosování bude provedeno před jarní částí soutěžního ročníku. Protože znovu dochází k neoprávněným startům v kategorii mládeže upozorňujeme oddíly, že je třeba dodržovat zařazení do věkových kategorií dle RS:
  Dorost – hráči narození po 1.1.2002
  Starší žáci – hráči narození po 1.1.2006
  Mladší žáci – hráči narození po 1. 1. 2008
  Přípravka starší 9 – 10 let narození po 1.1.2010
  Přípravka mladší 5 – 8 let narození po 1.1.2012

3. Zprávy HK

 • Upozorňujeme TJ a SK, které mají přidělenou Mimořádnou finanční podporu FAČR (pro mládež), aby žádost neprodleně odeslaly v IS FAČR.

4. Zprávy TMK

5. Zprávy DK

č.j. soutěž Příjmení, jméno ID klub trest poplatek
19 OP – D Jurák Martin 3071139 Šumice ZČN 1 SU 100 Kč
    §43/1 ČK narušení řádného průběhu hry  
20 OS – B Tetera Tomáš 84011243 Popovice pokuta 500,- 150 Kč
    § 46/2 Vyloučen po 2ŽK  
21 OP     Kněžpole pokuta 1500,- 150 Kč
    §36 + RS tab. 2 – 3:0 kontumačně za nedostavení se mužstva k SU Strání B – Kněžpole