Úřední zpráva č. 20

Úřední zpráva OFS UH ze dne 7. 1. 2021

Zprávy VV

Vzhledem ke stávající epidemiologické situaci a nařízení orgánů státní správy rozhodl VV OFS, per rollam,  o odložení VH OFS UH.

  • Nový termín je vyhlášen na 16. 2. 2020 od 16:00 PIK Panský dvůr Kunovice
  • Pořad VH, stejně jako ostatní záležitosti zůstávají beze změn, tedy stejné jako u svolaného původního termínu VH.
  • Podané návrhy kandidátů na členy volených orgánů OFS zůstávají v platnosti, pokud takový kandidát neoznámí sekretariátu svazu nesouhlas se svojí kandidaturou nebo pokud klub, který kandidáta navrhl, prostřednictvím svého statutárního orgánu takový návrh nestáhne. Obě výše uvedené možnosti lze učinit stejnými způsoby jako při podávání takových návrhů.

VV si však vyhrazuje výše uvedené skutečnosti změnit, a to v případě, že dojde k upřesnění postupu pro svolání VH ze strany orgánů státní správy. nebo ze strany LPO FAČR.