Dotace Zlínský kraj 2021

OFS UH informuje o aktuálně vyhlášené Programové podpoře pro rok 2021 z Fondu Zlínského kraje v rámci sekce MLÁDEŽ A SPORT.

Jedná se o programy:
– Program MaS02-21 PODPORA SPORTU V OBCÍCH DO 2 000 OBYVATEL – https://www.kr-zlinsky.cz/mas02-21-podpora-sportu-v-obcich-do-2000-obyvatel-aktuality-16684.html
– Program MaS03-21 ČINNOST A ROZVOJ MLÁDEŽNICKÉHO SPORTU – https://www.kr-zlinsky.cz/mas03-21-cinnost-a-rozvoj-mladeznickeho-sportu-aktuality-16685.html

Veškeré podklady k jednotlivým výše uvedeným programům (Výzvy, žádosti a čestná prohlášení) naleznete na uvedených odkazech nebo na webu Zlínského kraje → Dotace Zlínského kraje → Aktuálně vyhlášené výzvy https://www.kr-zlinsky.cz/aktualne-v-yhlasene-vyzvy-cl-4106.html.

Vyhlášení Programu MaS01-21 Jednorázové PROJEKTY v oblasti mládeže a sportu bylo odloženo na březen-duben 2021. Hlavním důvodem je nepříznivý epidemiologický vývoj pandemie COVID-19 v naší republice. Proto chceme počkat, jak se bude pandemie vyvíjet na začátku příštího roku a následně na vzniklou situaci budeme reagovat. Ze zkušeností z letošního roku totiž víme, že většina podpořených akcí nakonec vůbec neproběhla a současně s tím bylo spojeno mnoho administrativních procesů a úkonů. Přestože bude program vyhlášen později, tak bude možné podat žádost i na akce již uskutečněné v lednu nebo v únoru. O vyhlášení tohoto programu budete v dostatečném časovém předstihu informování.

V případě dotazů napište nebo zavolejte.

Ing. Tomáš Duda
vedoucí oddělení

Oddělení mládeže, sportu a rozvoje lidských zdrojů
Odbor školství, mládeže a sportu
Krajský úřad Zlínského kraje
třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín
tel.: +420 577 043 748, 731 555 158
email: tomas.duda@kr-zlinsky.cz