Úřední zpráva č. 22

Úřední zpráva OFS UH č. 22 ze dne 5. února 2021

  1. Zprávy sekretariátu
  •  Platba členství FAČR na rok 2021
    Upozorňujeme všechny členy FAČR o včasnou úhradu členství za rok 2021. Nové číslo účtu je 1601216012/0600. Na základě rozhodnutí VV FAČR byl termín úhrady posunut do 15.4.2021 s dodatečnou lhůtou do 30.4.2021. Výše příspěvku se nemění.
  • VH OFS Uherské Hradiště, která se měla uskutečnit dne 16. 2. 2021 se z epidemiologických důvodů odkládá. Nový termín VH bude zveřejněn v souladu se Stanovami OFS na úřední desce a bude oznámen i v některé z příštích úředních zpráv.

2. Zprávy TMK