Úřední zpráva č. 23

Úřední zpráva OFS UH č. 23 ze dne 11. února 2021

Zprávy sekretariátu

  •  Platba členství FAČR na rok 2021
    Upozorňujeme všechny členy FAČR o včasnou úhradu členství za rok 2021. Nové číslo účtu je 1601216012/0600. Na základě rozhodnutí VV FAČR byl termín úhrady posunut do 15. 4. 2021 s dodatečnou lhůtou do 30. 4. 2021. Výše příspěvku se nemění.
  • VH OFS Uherské Hradiště, která se měla uskutečnit dne 16. 2. 2021 se z epidemiologických důvodů odkládá. Nový termín VH bude zveřejněn v souladu se Stanovami OFS na úřední desce a bude oznámen i v některé z příštích úředních zpráv.
  • V současné době platí, že amatérské soutěže mohou být zahájeny v PES 3 epidemiologických opatření (bez diváků). I když se sportovní prostředí snaží o udělení výjimky pro konání soutěží, není v současné době možno předjímat žádný relevantní termín.