Úřední zpráva č. 25

Úřední zpráva OFS UH č. 25 ze dne 4. 3. 2021

  1. Zprávy sekretariátu

Přestupní období se prodlužuje do 14.5.2021. S ohledem na aktuální vývoj soutěží Výkonný výbor FAČR rozhodl o plošném zrušení kompenzačních poplatků pro ročník 2020/2021, a to v plném rozsahu.

Soutěžní ročník bude plošně restartován dohrávkou podzimní části soutěže. Řídící orgán soutěže určí „inkubační dobu“ pro přípravu klubů před restartem soutěže. Soutěžní ročník se nebude prodlužovat, tzn. všechny soutěže budou ukončeny do 30.6.2021, resp. do 27. 6. 2021.

Pro regulérní ukončení SR je nutné odehrát více než 50 % všech soutěžních utkání v dané soutěži (Soutěžní řád schválen před začátkem soutěže). Soutěžní utkání se odehrávají v maximálním možném počtu, která opatření ze strany Vlády ČR dovolí.

Pokud jde o kontumaci, pak:

  • za odehraná utkání se považují i kontumovaná,
  • utkání klubu, který je z důvodu rozhodnutí hygieny umístěn do karantény, se nekontumuje.

V případě různého počtu odehraných utkání na konci soutěžního ročníku se použije koeficient. Termín pro plošné zrušení soutěží se prozatím neurčuje.

  • OFS UH představuje seznam osob, kandidujících do nového VV

Kandidát na předsedu VV: František Miko
Kandidáti do VV (abecedně): Doležal Bedřich, Franěk Pavel, Lukáš David, Malenovský Petr, Nikl Radomír, Šátek Čestmír, Vlčnovský Zbyněk, Zlínský Aleš
Kandidáti do RK OFS (abecedně): Bahula Miroslav, Botek Zdeněk, Klučka Pavel

  • Informace k VVH OFS UH: Náhradní termín (druhý) VVH OFS UH je stanoven na 13. dubna 2021. Veškeré informace k VVH budou v souladu se Stanovami OFS zveřejněny na úřední desce OFS a oddílům budou zaslány v elektronické podobě.