Svolání valné hromady OFS UH

Výkonný výbor OFS UH svolává na termín 13. 4. 2021 od 16,00 hod. valnou hromadu OFS UH, která se uskuteční v prostorách Panského dvoru v Kunovicích. Prezence účastníků se koná od 15,30 hod.

Program valné hromady zůstává i nadále v platnosti. Rovněž zůstávají v platnosti i nominace osob do vybraných funkcí OFS UH. Kandidáti mají možnost, do termínu konání VH OFS UH, podat nesouhlas se svou kandidaturou, a to vše v souladu s platnými řády a stanovami.

V případě, že nebude z epidemického hlediska možné ve shora uvedených prostorech schůzi realizovat, bude OFS UH včas účastníky informovat o změně místa konání.

Vážení účastníci VH OFS UH. Mějte na paměti, že celá schůze proběhne za přísných protiepidemických a hygienických opatření. Nezapomeňte proto na ochranu dýchacích cest prostřednictvím roušek či respirátorů. Děkujeme za ohleduplnost a dodržování všech opatření, které budou v aktuálním termínu platné, na základě rozhodnutí vlády ČR.

Omlouvám se za omezení, která naši schůzi budou provázet, ale pevně věřím, že vše bezpečně a ve zdraví zvládneme.

Děkuji za pochopení.

František Miko
předseda OFS UH