Úřední zpráva č. 28

Úřední zpráva OFS UH č. 28 ze dne 8. dubna 2021

  1. Zprávy sekretariátu

Valná Hromada OFS UH se uskuteční 13. dubna 2021 od 16:00 hodin (prezence od 15:30) ve Sportovní hale v Uherském Hradišti!

Doporučení pro delegáty nemající:

  •  Potvrzení o provedení PCR ne starší 7 dnů  nebo antigenního testu od certifikované    společnosti ne starší 3  dnů (platí i od zaměstnavatele, pokud u něj provádí testování certifikovaná společnost)
  •  Potvrzení od obvodního lékaře, že v posledních 90-ti dnech před konáním VVH prodělal nemoc   COVID
  •  Potvrzení o provedeném očkování proti COVID

Dostavte se v dostatečném časovém předstihu k provedení antigenního testu (provedení a úhradu zajistí OFS UH)

Důrazně doporučujeme, abyste se dostavili k prezenci na VVH v dostatečném předstihu, protože bude u prezence zvýšená administrativa

Na úřední desce OFS jsou vyvěšeny materiály k VVH, které již byly na oddíly zaslány, a to na nahlášené emailové kontakty.

Jedná se konkrétně o:

  • Delegační list delegáta VVH (pokud bude delegátem statutární zástupce klubu stačí horní část, pokud bude delegátem jiný zástupce klubu i plná moc, nacházející se ve spodní části).

KAŽDÝ DELEGÁT na VVH OFS MUSÍ BÝT ČLENEM FAČR

  • Jednací a volební řád VVH
  • Návratka
  • Čestné prohlášení klubu, pokud chybí zápis ve spolkovém rejstříku (propadlé mandáty statutárních zástupců jednotlivých klubů)

Kandidáti na volené funkce:
na předsedu VV: Miko František
do VV (abecedně): Doležal Bedřich, Franěk Pavel, Krsička Radim, Lukáš David, Malenovský Petr, Nikl Radomír,  Stýskal Tomáš, Šátek Čestmír, Vlčnovský Zbyněk a Zlínský Aleš
do RK (abecedně): Bahula Miroslav, Botek Zdeněk, Klučka Pavel

Všechny podané kandidátky byly řádně zaevidovány a v souladu se Stanovami a volebním řádem OFS UH budou předány navržené volební komisi k opatření dle čl. 2 Volebního řádu VH OFS UH.

Delegáty VVH upozorňujeme na dopravní komplikace spojené s opravou hlavní světelné křižovatky v Uh. Hradišti (odbočka na Jarošov a do ulice Všehrdova). Proto je žádáme, aby na VVH vyjeli v dostatečném předstihu.

https://www.mesto-uh.cz/hlavni-krizovatka-v-uherskem-hradisti-se-bude-v-dubnu