Úřední zpráva č. 30

  1. Zprávy STK

Od pondělí 10.5. 2021 Venku může současně sportovat 30 osob: Rozšiřuje se komfort pro organizovaný amatérský sport pro děti a mládež do 18 let. Venku může současně sportovat 30 osob, uvnitř 2 osoby.

Od pondělí 17. 5. 2021 se dá očekávat i rozšíření pro dospělé.

STK doporučuje oddílům zahájit tréninkový proces.

Přihlášky do soutěží:

Termín doručení přihlášek do soutěží stanovila STK do 30.6. 2021. Přihlášky do soutěží zasílat do soutěže, ve které klub hrál v nedokončené sezóně 2020/21. Přihlášku najdete na:

https://souteze.fotbal.cz/document/download/86400

Přihlášky je možno na OFS doručit poštou, osobně nebo v elektronické podobě, výlučně na adresu ofsuh@ofsuh.cz.

Přihláška do soutěží bude na oddíly zaslána i elektronicky.

Losování soutěží OFS UH bude navazovat na losování ŘKM a KFS, oddílům bude s dostatečným předstihem oznámen tzv. „rozhodný den“.

2.     Zpráva sekretariátu

Protože se začínají objevovat dotazy na případné obsazení rozhodčích sděluje sekretariát OFS:

Požadavky na obsazení rozhodčích  přátelských zápasů nebo turnajů směřujte na  obsazovací úsek KR OFS  – pana Ivana Šimona, tel: 602 722 782, email.:  rozhodciuh@email.cz.