Úřední zpráva č. 32

 1. Zprávy STK

 Členové STK děkují panu Radomilu Bělešovi  hlavnímu sponzorovi poháru žáků  za jeho práci ve STK OFS UH v období let 2017-2021.

 • Přátelská utkání a nemistrovské soutěže jsou povoleny za podmínky dodržování platných nařízení orgánů státní správy.
 • STK upozorňuje kluby na dodržování patřičných ustanovení SŘ FAČR a čl. 16 RS OFS Uherské Hradiště, kde je uvedena povinnost tato utkání hlásit řídícímu orgánu soutěže vždy. Utkání je možné nahlásit na mail: ofsuh@ofsuh.cz s požadavkem na počet obsazení rozhodčích na utkání. Kopii tohoto požadavku je třeba zároveň zaslat na OÚ KR panu Šimonovi email: instala@gmail.com.

STK dále oddíly upozorňuje, že FAČR vydala „manuál“ pro organizaci těchto utkání, ten je k nalezení na: https://facr.fotbal.cz/jedenact-zasad-pro-sehrani-pratelskych-zapasu/a14198

 • Přihlášky do soutěží:

Termín doručení přihlášek do soutěží stanovila STK do 30.6. 2021. Přihlášky do soutěží zasílat do soutěže, ve které klub hrál v nedokončené sezóně 2020/21. Přihlášku najdete na: https://souteze.fotbal.cz/subjekty/subjekt/331#dokumenty

Přihlášky je možno na OFS doručit poštou, osobně nebo v elektronické podobě, výlučně na adresu ofsuh@ofsuh.cz.

Přihláška do soutěží byla na oddíly zaslána i elektronicky.

Losování soutěží OFS UH bude navazovat na losování ŘKM a KFS, oddílům bude s dostatečným předstihem oznámen tzv. „rozhodný den“.

 • STK bere na vědomí žádost fotbalového oddílu TJ KEN Veselí nad Moravou zařadit své družstvo žáků do Okresní soutěže M ( 7+1 na půli hřiště) v soutěži řízeném OFS Uherské Hradiště. Sekretář KEN V/M zajistí veškeré náležitosti s tím spojené
 • STK doporučuje„váhajícím“oddílům pečlivě zvážit možnost sdruženého startu – platí pro všechna družstva. ODHLÁŠENÍ nechť je až posledním  krokem.
 • STK vypracovala návr TL soutěží 2021/22 Po schválení VV OFS bude vyvěšena na úřední desce. V TL se počítá se začátkem soutěží 1. kolem poháru OFS mužů 24.-25.7. 2021 a zahájením soutěží 7.-8. 8. 2021. TL bude upravena dle počtu přihlášených mužstev do jednotlivých soutěží.
 1. Zprávy KM
 • STK-KM upozorňuje oddíly, že jim byl zaslán dotazník vztahující se k vytvoření mládežnické soutěže (dorost, žáci, přípravka ) pro soutěžní ročník 2021/2022. Žádáme oddíly o co nejrychlejší zpětnou vazbu a zaslání vyplněného dotazníku zpět na OFS UH. Zároveň žádáme oddíly, aby do dotazníku uvedly trenéra žáků , přípravky včetně adresy, telefonu a kontaktního e-mailu
 • KM – bere na vědomí uskutečnění kvalitního turnaje pod patronací oddílu ČSK Uherský Brod pro mladé fotbalisty ( mladší žákyně a mladší žáci ) . Bližší informace o turnaji lze dohledat v článcích tisku : https://slovacky.denik.cz/fotbal-kraj/turnaj-v-uherskem-brode-si-podmanili-zaci-hluku-triumf-vychytal-golman-obal-2021.html
 • Komise mládeže oznamuje, že pro OFS UH je opět v plném režimu aktualizována funkce Grassroots trenéra mládeže. Žádat o ukázkové tréninkové jednotky můžete pomocí jednoduchého formuláře,který naleznete pod tímto odkazem:https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf1SYR2e7eUgZmMQI8rROJit2uROKKvOr9M9R7_l20PUAeeaQ/viewform
 • Vraťme se na hřiště -oddíly, kteří mají zájem o náborovou akci měsíc náborů nebo chtějí založit ve svém oddílu kategorii přípravek nechť kontaktují : Grassroots trenéra mládeže pro OFS UH. Mgr.O.Machala, 605 287 499, machala@seznam.cz,  http://www.fotbal.cz