Úřední zpráva č. 1

 1. Zprávy OFS 
 • Upozorňujeme oddíly, že od soutěžního ročníku 2021/22 bude OFS UH využíván pouze emailový účet ofsuh@ofsuh.cz. 
 1. Zprávy STK 

Přihlášky do soutěží:

 • STK převzala doručené přihlášky jednotlivých klubů k další administraci.
 • Losování SR 2021/22 proběhne distančně.

Návrh losovacích čísel bude na oddíly zaslán elektronicky a bude vyvěšen na: https://souteze.fotbal.cz/subjekty/subjekt/331#uredni-deska

 • Rozhodný den pro los SR 2021/22 stanovila STK na13.7.2021

Do  16:00 12.7. 2021 je možné provést změnu losovacích čísel, přičemž tato změna musí být řádně odůvodněna, zejména pro závažnost důvodu změny ze strany klubu.

STK umožní i výměnu čísel klubů mezi sebou, pokud k tomu bude souhlas obou stran(klubů) potvrzený e-mailem od obou klubů.

Veškeré tyto změny zasílat výlučně na adresu ofsuh@ofsuh.cz, v kopii na adresu stano.neme@seznam.cz

Po tomto termínu považuje STK přidělená losovací čísla za konečná a neměnná.

STK dále upozorňuje, že není možné akceptovat veškeré požadavky od klubů, uvedené v přihláškách do soutěže, zejména pak stanovení pevných termínů kvůli hodům, pořádáním akcí apod. V tomto případě, nechť oddíly využijí článek 5 RS OFS 2021/22 (je shodný s RS 2020/21) a dohodnou si změnu termínů individuálně.

 • Pohár OFS mužů Jarošovy pivovar

Los této soutěže bude proveden 8.7.2021, přičemž domácí oddíl bude ten, který hrál v soutěžním ročníku 2020/21 v nižší soutěži nebo se ve stejné soutěži umístil na horším místě. (bude postupováno dle SŘ FAČR)

 • STK předala do VV návrh termínové listiny pro podzimní část SR 2021/22.
 • STK upozorňuje oddíly na kontrolu, případně na obnovu členství FAČR u svých členů.
 • STK – KM bude po ukončení přihlášek informovat oddíly mládeže na konečné obsazení přihlášených do jednotlivých kategorií. Na základě počtu přihlášených mohou oddíly mládeže v co nejkratší době přehodnotit své oddílové zařazení do jednotlivých kategorií. 
 1. Zprávy KM
 • KM dává na vědomí, že ve dnech 18.-21.8. se uskuteční ve St. Městě na Rybníčku Letní mládežnický kemp pro děti ročníku 2009 (18.-19.8.) a 2010 (20.-21.8.).

Soustředění je určeno pro chlapce i dívky. Kemp je zdarma pod záštitou FAČR, KFS Zlín a OFS Uherské Hradiště. V měsíci červen budou trenéři mládežnických oddílů osloveny repre – trenéry OFS UH, aby nahlásily z každého ročníku dva hráče.

Dne 5.8. od 17:00 proběhne modelované utkání doporučených hráčů a následně dojde k nominaci na kemp. Místo utkání Rybníček Staré Město.

Prvotním cílem kempu je sestavení reprezentace OFS pro Meziokresní turnaj talentované mládeže, který se uskuteční 22.9.2021 v Otrokovicích.

 • I letos je otevřena soutěž Pohár OFS žáků AutoRavira cup. Formát 10+1,kluby, které hrají formát 7+1 se mohou pro tuto soutěž výjimečně sdružit. Platí však, že sdružená mužstva mohou vytvořit jenom oddíly, které hrají soutěže OFS UH.   Zatím přihlášeni: Hradčovice, Mistřice, O. Lhota, Popovice, Uh. Ostroh
 1. Zprávy TKM
 • Všechny oddíly mužů a dorostu hrající soutěže OFS UH, které neuvedly v přihlášce do soutěže jméno trenéra mají povinnost do 21.7. (muži) do 11.8. ( dorost ) oznámit tuto skutečnost na OFS UH. Oznámení se podává na předepsaném formuláři Evidenční_list_trenéra, který je ke stažení na internetových stránkách OFS v sekci Legislativa – dokumenty TMK a na: https://souteze.fotbal.cz/subjekty/subjekt/331#dokumenty