Úřední zpráva č. 3

 1. Zprávy OFS

 Upozorňujeme oddíly, že od soutěžního ročníku 2021/22 bude OFS UH využíván pouze emailový účet ofsuh@ofsuh.cz.

 • Na oddíly byl odeslán aktualizovaný adresář – je považován za odsouhlasený

 Zprávy STK

 Los SR 2021/22

STK provedla konečné rozlosování SR 2021/22 soutěží OFS. Losovací čísla JSOU JIŽ NEMĚNNÁ a jsou uvedena v příloze této ÚZ.

Na základě změn v losovacích číslech byla upravena i TL pro podzim 2021

 • STK upozorňuje oddíly, že po zavedení soutěží do IS je možné zadávat termínové změny. Zároveň upozorňuje na příslušná ustanovení SŘ a RS.
 • STK upozorňuje oddíly na kontrolu, případně na obnovu členství FAČR u svých členů.
 • Termínové změny:

Soutěž:

Domácí

Hosté

Nový termín

Důvod

Poplatek

Pohár 1. kolo

Přečkovice

Strání „B“

24.7. 21 17:00

Dohoda

ne

 1. Zprávy KM
 • KM dává na vědomí, že ve dnech 18.-21.8. se uskuteční ve St. Městě na Rybníčku Letní mládežnický kemp pro děti ročníku 2009 (18.-19.8.) a 2010 (20.-21.8.). 

Soustředění je určeno pro chlapce i dívky. Kemp je zdarma pod záštitou FAČR, KFS Zlín a OFS Uherské Hradiště.

Dne 5.8. od 17:00 proběhne modelované utkání doporučených hráčů a následně dojde k nominaci na kemp. Místo utkání Rybníček Staré Město.

Prvotním cílem kempu je sestavení reprezentace OFS pro Meziokresní turnaj talentované mládeže, který se uskuteční 22.9.2021 v Otrokovicích.

 • I letos je otevřena soutěž Pohár OFS žáků AutoRavira cup. Formát 10+1,kluby, které hrají formát 7+1 se mohou pro tuto soutěž výjimečně sdružit. Platí však, že sdružená mužstva mohou vytvořit jenom oddíly, které hrají soutěže OFS UH.  Termínové změny u poháru budou bez poplatku Zatím přihlášeni: Hradčovice, Mistřice,  Popovice, Uh. Ostroh, Vlčnov, Nivnice.

Přihlášky do poháru žáků je možno doručit do 15.9.2021.

 • Žádáme mládežnické oddíly, které mají sdružený start a nezaslaly dosud Smlouvu sdruženého družstva, aby tak učinily co nejdříve . Seznam hráčů který je součástí této smlouvy je možno zaslat na OFS 4 dny před začátkem soutěže . Formulář k vyplnění lze dohledat na webu OFS v sekci Legislativa – dokumenty STK  –  Smlouva sdružený start

Oddíly, které tak dosud neučinili : Dorost –   Kunovice / Mařatice, OP přípravka – Slavkov / Nivnice

 • KM bere na vědomí přihlášení oddílu Havřice do OSŽ a přeřazení přípravky Újezdce z OPP do OSP.
 1. Zprávy TKM
 • Všechny oddíly mužů a dorostu hrající soutěže OFS UH, které neuvedly v přihlášce do soutěže jméno trenéra mají povinnost do 21.7. (muži) do 11.8. ( dorost ) oznámit tuto skutečnost na OFS UH. Oznámení se podává na předepsaném formuláři Evidenční_list_trenéra, který je ke stažení na internetových stránkách OFS v sekci Legislativa – dokumenty TMK a na: https://souteze.fotbal.cz/subjekty/subjekt/331#dokumenty