Los soutěže 2021/22

Rozhodný den pro los SR 2021/22 POSUNULA  STK na 15.7.2021

Do  16:00 14.7. 2021 je možné provést změnu losovacích čísel, přičemž tato změna musí být řádně odůvodněna, zejména pro závažnost důvodu změny ze strany klubu.

STK umožní i výměnu čísel klubů mezi sebou, pokud k tomu bude souhlas obou stran(klubů) potvrzený e-mailem od obou klubů.

Veškeré tyto změny zasílat výlučně na adresu ofsuh@ofsuh.cz, v kopii na adresu stano.neme@seznam.cz

Po tomto termínu považuje STK přidělená losovací čísla za konečná a neměnná.

STK dále upozorňuje, že není možné akceptovat veškeré požadavky od klubů, uvedené v přihláškách do soutěže, zejména pak stanovení pevných termínů kvůli hodům, pořádáním akcí apod. V tomto případě, nechť oddíly využijí článek 5 RS OFS 2021/22 (je shodný s RS 2020/21) a dohodnou si změnu termínů individuálně. 

LOSOVACÍ ČÍSLA ZDE!