Komuniké VV OFS UH č. 13

Komuniké VV OFS UH ze dne 3. 5. 2018

  • VV OFS schválil organizační a ekonomické zajištění finále Poháru OFS, doplnil program pohárového dne a finalisty v žákovské a mužské kategorii.
  • VV OFS odsouhlasil spuštění nového webu OFS a navrhl doplnit o připomínky členů VV OFS
  • VV OFS uložil disciplinární komisi vyhodnotit soutěž slušnosti jako nultý ročník a na losovacím aktivu oficiálně vyhlásit první ročník soutěže.

  • VV OFS vzal na vědomí uskutečnění nejbližších akcí OFS – Seminář trenérů a MTTM v Hluku