Komuniké VV OFS UH č. 14

Komuniké VV OFS UH ze dne 5. 6. 2018 a 14. 6. 2018

  • VV OFS vyhodnotil organizaci finále Poháru OFS na MFS Miroslava Valenty jako úspěšnou a přijal některé opatření pro příští ročník.
  • VV OFS stanovil termín a místo losovacího aktivu, 12.7.2018 v 16:00 hod. v Kunovicích

  • VV OFS se zabýval novým návrhem na zavedení třístupňového systému fotbalových soutěží v okrese od ročníku 2019/2020 a rozhodl vyhlásit ve FK diskuzi na toto téma. FK obdrží k diskuzi podklady a podrobnosti do středy 20.6.2018.
  • VV OFS se zabýval návrhem KM na zveřejňování či nezveřejňování výsledků a tabulek soutěží přípravek. Uložil dořešit v STK a dát ke schválení VV OFS.

  • VV OFS schválil postup rozhodčího p. Poláška k řízení krajských soutěží. Dále schválil jako delegáta krajských soutěží pana Vlčnovského.

  • VV OFS zahájil řízení k odvolání TJ Bílovice proti rozhodnutí DK č.j. 181 ze dne 7.6.2018. Jednání bude pokračovat 3.7.2018 za přítomnosti dalších účastníků a svědků utkání z obou stran.