Komuniké VV OFS UH č. 15

Komuniké VV OFS UH ze dne 3. 7. 2018

 • VV OFS projednal organizační a obsahovou připravenost losovacího aktivu, který se uskuteční ve čtvrtek 12.7.2018 od 16:00 hod. v Kunovicích. Současně vzal na vědomí zprávu STK o rozdělení družstev do skupin pro soutěžní ročník 2018/2019.
 • VV OFS schválil některé zásadní změny od soutěžního ročníku 2018/2019
  – možnost opakovaného střídání v kategorii dospělých, okresní soutěže III. třídy a kategoriích dorostu a žáků,
  – nezveřejňování výsledků a tabulek z utkání přípravek sledovaných OFS Uherské Hradiště,
  – vyhlášení Soutěže slušnosti a Soutěže FAIR-PLAY
  Podrobnosti změn budou upřesněny v Rozpisu soutěží 2018/2019, resp. na losovacím aktivu.
 • VV OFS vzal na vědomí a vyslovil souhlas s žádostí Okresního sdružení České unie sportu o umístění sídla Servisního centra sportu na adrese Růžová 436, Uherské Hradiště (sídlo OFS) a předal k dořešení vlastníkovi budovy.
 • VV OFS projednal odvolání TJ Bílovice proti rozhodnutí DK OFS č.j. 181 a přijal následující usnesení: Odvolací orgán, I. stupně, tj. VV OFS, částečně vyhověl odvolání TJ Bílovice proti rozhodnutí DK OFS. Poplatek odvolání bude TJ Bílovice vrácen.