Úřední zpráva č. 2

 1. Zprávy OFS

 Upozorňujeme oddíly, že od soutěžního ročníku 2021/22 bude OFS UH využíván pouze emailový účet ofsuh@ofsuh.cz.

 • Na oddíly bude odeslán aktualizovaný adresář, prosíme o provedení kontroly údajů, případné změny či nesrovnalosti na ofsuh@ofsuh.cz

 Zprávy STK

 Přihlášky do soutěží:

 • STK převzala doručené přihlášky jednotlivých klubů k další administraci.
 • V příloze č. 1 této ÚZ je rozdělení mužstev do soutěží s přidělenými losovacími čísly
 • Losování SR 2021/22 proběhne distančně.

Návrh losovacích čísel bude na oddíly zaslán elektronicky a bude vyvěšen na:

https://souteze.fotbal.cz/subjekty/subjekt/331#dokumenty

 • Rozhodný den pro los SR 2021/22 stanovila STK na13.7.2021

Do  16:00 12.7. 2021je možné provést změnu losovacích čísel, přičemž tato změna musí být řádně odůvodněna, zejména pro závažnost důvodu změny ze strany klubu.

STK umožní i výměnu čísel klubů mezi sebou, pokud k tomu bude souhlas obou stran(klubů) potvrzený e-mailem od obou klubů.

Veškeré tyto změny zasílat výlučně na adresu ofsuh@ofsuh.cz, v kopii na adresu stano.neme@seznam.cz

Po tomto termínu považuje STK přidělená losovací čísla za konečná a neměnná.

STK dále upozorňuje, že není možné akceptovat veškeré požadavky od klubů, uvedené v přihláškách do soutěže, zejména pak stanovení pevných termínů kvůli hodům, pořádáním akcí apod. V tomto případě, nechť oddíly využijí článek 5 RS OFS 2021/22 (je shodný s RS 2020/21) a dohodnou si změnu termínů individuálně.

V příloze č. 1 jsou uvedeny losovací čísla muži+dorost. Ostatní mládež bude zpracována později(mnoho požadavků na termíny a jiné důvody)

Pohár OFS mužů Jarošovy pivovar

Rozlosování poháru je uvedeno v příloze č. 2 této ÚZ a bude vyvěšeno na ofsuh.cz a na: https://souteze.fotbal.cz/subjekty/subjekt/331#dokumenty

Domácí oddíl bude ten, který hrál v soutěžním ročníku 2020/21 v nižší soutěži nebo se ve stejné soutěži umístil na horším místě. (bude postupováno dle SŘ FAČR).  Pohár je již naveden v IS, je možné řešit změny termínů dle RS (bez poplatku).

 • STK předala do VV návrh termínové listiny pro podzimní část SR 2021/22.
 • STK upozorňuje oddíly na kontrolu, případně na obnovu členství FAČR u svých členů.
 1. Zprávy KM
 • KM dává na vědomí, že ve dnech 18.-21.8. se uskuteční ve St. Městě na Rybníčku Letní mládežnický kemp pro děti ročníku 2009 (18.-19.8.) a 2010 (20.-21.8.). 

Soustředění je určeno pro chlapce i dívky. Kemp je zdarma pod záštitou FAČR, KFS Zlín a OFS Uherské Hradiště.

Dne 5.8. od 17:00 proběhne modelované utkání doporučených hráčů a následně dojde k nominaci na kemp. Místo utkání Rybníček Staré Město.

Prvotním cílem kempu je sestavení reprezentace OFS pro Meziokresní turnaj talentované mládeže, který se uskuteční 22.9.2021 v Otrokovicích.

 • I letos je otevřena soutěž Pohár OFS žáků AutoRavira cup. Formát 10+1,kluby, které hrají formát 7+1 se mohou pro tuto soutěž výjimečně sdružit. Platí však, že sdružená mužstva mohou vytvořit jenom oddíly, které hrají soutěže OFS UH.  Termínové změny u poháru budou bez poplatku Zatím přihlášeni: Hradčovice, Mistřice, O. Lhota, Popovice, Uh. Ostroh, Vlčnov.
 • Žádáme mládežnické oddíly, které mají sdružený start a nezaslaly dosud Smlouvu sdruženého družstva, aby tak učinily co nejdříve . Seznamy hráčů je možno zaslat na OFS 4 dny před začátkem soutěže . Formulář k vyplnění lze dohledat na webu OFS v sekci Legislativa – dokumenty STK  –  Smlouva sdružený start
 • KM – vítá návrh trenérů přípravek OS – A , kteří se s iniciativy Jiřího Moravčíka dohodli ,že v rámci svých mistrovských utkání odehrají mimo soutěž vždy ještě utkání tzv. minipřípravek (ročník 2014 a mladší ).  Všem kteří se točí kolem mládeže jistě jde především o to , aby děti u  fotbalu  zůstali a  kluci i malé holky nadále hráli i v dalších letech aby kluby měli v budoucnu s kým vůbec hrát soutěž.

Proto se obracíme i na ostatní oddíly OS přípravek skupin B a C aby v rámci svých možností iniciativu trenérů A skupiny následovali .

 

 1. Zprávy TKM
 • Všechny oddíly mužů a dorostu hrající soutěže OFS UH, které neuvedly v přihlášce do soutěže jméno trenéra mají povinnost do 21.7. (muži) do 11.8. ( dorost ) oznámit tuto skutečnost na OFS UH. Oznámení se podává na předepsaném formuláři Evidenční_list_trenéra, který je ke stažení na internetových stránkách OFS v sekci Legislativa – dokumenty TMK a na: https://souteze.fotbal.cz/subjekty/subjekt/331#dokumenty